CAMS wereldwijd in 2022

Meer dan een half miljoen banen in 2022


De wereldwijde CAMS-netwerken hebben in 2022 hun gecombineerde jaarlijkse opbrengst verhoogd tot ongeveer 510.000 banen op jaarbasis, een stijging ten opzichte van de 470.000 van vorig jaar.
De toename van het aantal banen van CAMS Californië en het Astronomisch CameraNetwerk van de Verenigde Arabische Emiraten zijn het gevolg van een upgrade naar nieuwe Watec Wat902 H2 Ultimate-camera’s in 2021. Dit verdubbelde de opbrengst voor de UACN.

… lees meer..

CAMS BeNeLux per 1-1-2023


Eerste CAMS resultaten in 2023

De Quadrantiden in 2023


Kort na de start van het nieuwe jaar staat voor de meteoorwaarnemer de eerste grote zwerm op het menu.
In de nacht van 3 op 4 januari kun je veel vallende sterren zien met een radiant in het sterrenbeeld Bootes.
In tegenstelling tot de andere grote zwermen, zoals de Perseïden rond 12 augustus en de Geminiden rond 13 december, gaat het echter om een kort durende piek. De nachten rondom het maximum is er bijna geen activiteit waarneembaar van deze zwerm.
Helaas werden we dit jaar met de neus op dit feit gedrukt.

De nacht 3 op 4 januari verliep in vrijwel de hele BeNeLux bewolkt.

Maar de nacht 2/3 januari was in vrijwel overal wel helder.
Er werden ongeveer 250 banen van meteoren vastgelegd met het CAMS netwerk.
De radiantplot van de data uit deze nacht laat echter nauwelijks een concentratie zien op de hemelse coördinaten waar je dat zou mogen verwachten.
We zien wel een concentratie rondom rechte klimming 230 graden en declinatie 50 graden, maar niet echt een concentratie die een grote zwerm waardig is.
In het jaar 2020, onder nagenoeg dezelfde weers- en maanomstandigheden werden ruim 600 banen vastgelegd in de nacht 3 op 4 januari.
In een andere radiantplot zien we de data uit die nacht in het jaar 2020. Wat een verschil!
24 uur tijdsverschil zorgt voor een verschil van bijna ‘dag en nacht’ in de activiteit van deze zwerm.
Merk trouwens op dat nabij de coördinaten rechte klimming 175 graden en declinatie 25 graden in beide jaren een kleine concentratie zit.
Het gaat hier om de radiantposities van meteoren die tot de zwerm Comae Bereniciden horen (#20 COM in de IAU lijst van meteoorzwermen).
Dit zwermpje is zichtbaar tussen begin december en eind januari, maar meestal zien we daarvan visueel niet veel meer dan enkele exemplaren per uur.

Interesse in het CAMS Netwerk:
… meer lezen

Radiantposities van de Quadrantidenzwerm tussen 30 december en 10 januari.

Radiantposities Quadrantiden 2023 op basis van CAMS data.

Radiantposities Quadrantiden 2020 op basis van CAMS data.


CAMS nieuws

Uitbreiding CAMS netwerk


Vlak voor de Geminidenactie is de CAMS dekking fors uitgebreid. Een aantal Watec toestellen die in Gronau terzijde stonden, zijn nu actief vanuit Winterswijk-Woold. Het aantal CAMS toestellen is daar nu uitgebreide tot acht.
Aan de opbouw van de nieuwe opstelling is een flink stukje voorbereiding vooraf gegaan, niet alleen voor wat betreft de richtpunten maar ook wat betreft de technische eisen. De omgeving is nogal vochtig dus een goede verwarming is een must. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de bedrijfszekerheid en storingsgevoeligheid. Degelijke vaste bedrading, goede afdichting van de camerahuizen en een robuuste opstelling werden gerealiseerd.
Het kaartje laat de nieuwe dekkingsgebieden deels boven Duitsland zien. De toestellen in Hengelo, bediend door Martin Breukers, werkten al op dit richtgebied en een deel van het camerapark vanuit Gronau zal anders worden gericht. Boven Nederland is de overlap al zó groot, dat sommige gebieden door maar liefst negen camera’s bewaakt worden.
Met de verplaatsinjg van deze camera’s zal het CAMS netwerk weer een stuk effectiever worden.

Dank aan Carl Johannink voor het beschikbaar stellen van de camera’s en bekabeling. 

De nieuwe CAMS opstelling te Winterswijk-Woold met vijf toestellen.

Alleen een degelijke bekabeling garandeert storingvrij functioneren.

In grijs de de velden van de toestellen 3071 t/m 3073; in paars de nieuwe camera’s 3074 t/m 3078.


Vuurbollen simultaan en CAMS geoptimaliseerd


DMS Nieuwsbrief
Een nieuwe medium van communicatie. Nu de frequentie waarmee ons blad Radiant verschijnt, is teruggebracht naar vier edities per jaar, groeit onder onze waarnemers, leden en donateurs de behoefte voor een wat snellere actuele berichtgeving. Radiant blijft uiteraard hét podium voor uitgebreide artikelen en analyses, maar kort nieuws vindt voortaan zijn weg via deze nieuwsbrief. Te denken valt aan de (maand)resultaten van CAMS, bijzondere vuurbollen, het verschijnen van de nieuwe Radiant enz. enz. Geen behoefte? Maak even een reply met als onderwerp ‘stopzetten’ en U ontvangt de Nieuwsbrief niet meer, evenmin de aankondiging van de nieuwe Radiant.
DMS ftp site en DMS Website
Samen met de nieuwsbrief gaan we ook de website weer oppakken. Deze wordt sinds 2003 (!) niet meer onderhouden. Tijd voor een nieuwe start. Als eerste zal een gloednieuwe DMS ftp site gelanceerd worden. Hier kan Radiant gedownload worden evenals vele wetenschappelijke artikelen over meteoren, de DMS databases en ander materiaal dat publiek kan worden vrijgegeven.
Vuurbollen
Per 1 oktober zijn 91 vuurbollen meervoudig gefotografeerd door de EN stations van ons netwerk. Het overgrote deel hiervan is inmiddels doorgerekend. De resultaten kunnen in het komende nummer van Radiant worden tegemoet gezien.
CAMS resultaten
Een zeer zonnige augustusmaand leverde een record aantal meteoorbanen op. 14807 banen werden berekend. Dat is bijna 50% meer dan in elke andere maand sinds het CAMS project startte in maart 2012.
CAMS netwerk
Recent zijn alle cameravelden op 90 km hoogte weer eens doorgerekend en geplot. Het blijkt dat het met de dekking boven ons land en Vlaanderen wel goed zit. Sommige gebieden worden zelfs door 9 camera’s afgedekt. Overigens is het niet noodzakelijk dat elk gebied wordt afgedekt want CAMS is geen all-sky netwerk. Wel is het zinvol om steeds na te gaan of er geen gebieden door slechts één camera worden bedekt.
Radiant
Het volgende nummer van Radiant verschijnt eind oktober 2022.
All-sky succesnacht In de nacht van 1 op 2 oktober 2022 werden twee zeer heldere vuurbollen elk vanuit vijf plaatsen vastgelegd. De helderste verscheen om 2h08m13s UT en bereikte magnitude -14.5. Meer analyses in het komende nummer van Radiant.
CAMS dekking door 9 van de 13 CAMS stations. Een goede dekking en record resultaten.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google