Online meteoren databases


Alle tabellen

Tabellen met data uit drie bronnen zijn gebruikt.
Bij gebruik en/of publicatie van data ALTIJD referentie naar de originele bron.
Zie referenties onder aan deze pagina.
CAMS2016
Bevat 471582 banen van meteoren, vastgelegd door de CAMS netwerken vanaf 2010 tot 2016. Ref.1.
DMS Small Camera Network 
Bevat 1472 high precision banen van het DMS Small Camera Network tussen 1972 en 2015.  Ref. 2
DMS video 98
Bevat 908 banen uit het DMS Video Program tussen 1991 en 1998.  Ref. 2
IAU90
Bevat 3518 precision reduced orbits uit het Baker Super Schmidt program uit de jaren 50 van de 20e eeuw. Ref. 3,4
McCrosky
Bevat 2529 graphical reduced orbits uit het Baker Super Schmidt program. Ref. 3,4
Adelaid, Harvard, Kharkov en Ibninsk
De tabellen bevatten meteoorbanen van de radar programma’s uit de jaren 60 van de 20e eeuw. Ref. 3,4

De gebruikte datatabellen met referenties in deze database.

Niet hanteerbaar op PC of laptop

De CAMS2016  database bevat 471582 records. Dat is op een PC of laptop niet of nauwelijks te doorzoeken.
De oorspronkelijke CAMS2016 file (in excel) kan hier gevonden worden.
De omvang van de CAMS tabel was de aanleiding om alle bekende meteoordata in een doorzoekbare SQL tabel online samen te stellen.

In tabel 1 op deze pagina staan alle ons bekende meteorendatabases weergegeven die we samengebracht hebben in een (doorzoekbare) MsAccess database. Deze kan gedownload worden van de DMS ftp-site. Maar ook in MsAccess is het doorzoeken van een tabel met honderdduizenden records op een lokale computer nauwelijks te doen.
Wij hebben alle ons bekende data bij elkaar gebracht op een SQL server.
Hierin de baan- en trajectgegevens van 542915 banen. Zoek en sorteeropdrachten kunnen in SQL binnen een fractie van een seconde worden uitgevoerd. Hiermee worden de data toegankelijk voor bij voorbeeld het zoeken naar (nieuwe) kleine zwermen.

Inloggen op de MeteorOrbits SQL database

Inloggen met de button of buiten deze site op het adres:
www.dutch-meteor-society.nl/phpmyadmin/
User: betlemh_DMSgast2023
Password: DMSgast2023
De phpmyadmin omgeving is een ontwikkelomgeving. Hier binnen kunnen databases worden onderhouden, bijgewerkt en verwijderd. Al deze opties zijn zichtbaar maar zijn niet functioneel. De gastgebruiker kan alleen data inzien en doorzoeken.

Meteor_Orbits
Beschrijving van de database

Na het eventueel instellen van de taal op het openingsscherm kan er gewerkt worden binnen de database betlemh_MeteorOrbits (links in het scherm)
Klik op het + symbooltje naast deze database. Er openen zich twee items: tabellen en views.

Tabellen

In de tabellen bevinden zich ALLE gegevens uit de oorspronkelijke databases. Veel van deze gegevens zijn niet relevant voor globaal onderzoek. Ze kunnen geraadpleegd en doorzocht worden op dezelfde manier als hieronder beschreven voor de views. De tabellen zijn echter veel groter en vereisen veel meer horizontaal scrollen om alle gegevens in beeld te krijgen. In 90% van de gevallen zult U de tabellen niet nodig hebben.

Views

De views bevatten een selectie van de 30 meest relevante gegevens uit de tabellen. Ook de views kunnen zichtbaar geworden middels het + tekentje. In tegenstelling tot de tabellen, die het ontwerp en de indeling hebben die door de oorspronkelijke maker zijn bedacht, hebben de views een identieke kolomindeling en bevatten ze allemaal dezelfde data: radiantposities, snelheden, oplicht- en uitdoofhoogtes en toleranties in deze gegevens. Waar gegevens in de oorspronkelijke tabellen niet gegeven zijn, vermelden de views NULL.
De IAU shower identificatie is genummerd naar de conventies gegeven in [1].
Deze nummering was voor een aantal zwermen ook al gebruikt in de IAU databases 1990.
Omdat alle views dezelfde indeling hebben, is een totaalview van alle tabellen samen mogelijk. Deze staat onder View_All_orbits.
Bij het zoeken naar (nieuwe) zwermen bij voorkeur deze tabel te gebruiken maar er kan natuurlijk ook in de individuele views en tabellen gezocht worden.

Voorbeelden

Voorbeeld 1
Zoek in alle data naar de gegevens van alle alfa-Monocerotiden.
Deze zwerm heeft IAU shower identificatie 246. Eén enkel zoekcriterium volstaat:
Open View_All_orbits
Links is het veld ‘source’ toegevoegd. Bij zoek- en sorteeracties komen de data van alle bronnen door elkaar te staan. Per meteoor is de oorspronkelijke bron te herleiden. Ook is het binnen de zoekfunctie mogelijk bepaalde bronnen, bij voor beeld de radardata, niet mee te nemen.
Klik op zoeken. Het venster met de zoekcriteria opent.
Het is zinvol hier eens rustig naar te kijken en alle zoekopties te verkennen.
Nu kiezen we voor IAU_shower ‘=’ in plaats van like en vul in: 246.
Scrol omlaag en klik op ‘starten’.
In de 542919 orbits bevinden zich 31 alpha Monocerotiden uit drie bronnen: DMSPRC2015, DMSVID98 en CAMS2016.`

Voorbeeld 2
Ga terug naar View_All_Orbits
Zoek
Vul in de zoekvelden de volgende criteria in:
month = 8, a > 10 , i BETWEEN 110 en 118
Start
13689 orbits voldoen aan dit criterium. De kenner herkent de Perseïden. IAU shower number 7 is gegeven.
Vor dezelfde zoekopdracht nogmaals uit met als extra ‘IAU_shower’is not like 7.
813 meteoren voldoen aan deze criteria. Het is zinvol om met nadere filtering uit te zoeken of deze meteoren ten onrechte niet geclassificeerd zijn.

Referenties
  1. P. Jenniskens, J. Baggaley, I. Crumpton, P. Aldous, P. Pokorny, D. Janches, P. S. Gural, D. Samuels, J. Albers, A. Howell, C. Johannink, M. Breukers, M. Odeh, N. Moskovitz, J. Collison, S. Ganju, 2018. A survey of southern hemisphere meteor showers. Planetary Space Science 154, 21–29.
  2. Betlem, H. et. al. Het DMS Small Camera Network, Radiant Journal of the Dutch Meteor Society vol. 44 (2022) nr. 4, pp. 1-4-106.

  3. Lindblad, B.A., 1987, in (eds.) Z.Ceplecha and P.Pecina, Interplanetary Matter, Proc. 10th European Reg. Meeting of the IAU, vol. 2, Praghe, pp. 201-204.

  4. Lindblad, B.A., 1991, in (eds.) A.C.Levasseur-Regourd and H.Hasegawa, Origin and Evolution of Interplanetary Dust, Kluwer Acad. Publishers, pp. 311-314.

Taal instellen, tabel of view kiezen.

Kies views

Zoek criterium.

Selecteer op IAU Shower Idenfificatie

Selectieresultaat op de alfa-Monocerotiden.


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google