Aardscheerder-vuurbol op 27 mei 2024

167 km lang traject in vijf seconden


Op 27 mei 2024 om 1:45:45 UT verscheen een heldere vuurbol boven het  Duitse deel van de Waddenzee.
De vuurbol begon op te lichten op een hoogte van 84,1 km op zo’n 70 km ten WZW van de Duitse stad Flensburg. Hij legde vervolgens gedurende vijf seconden een 167 km lang traject af en doofde uit op een hoogte van 60,0 km boven het Duitse plaatsje Lathen, ongeveer 15 km ten oosten van ter Apel.
De vuurbol werd vastgelegd door minimaal vier stations van het Europees Netwerk (EN). Op veel plaatsen in Nederland en België was het bewolkt. Het kaartje toont in groen de stations die de vuurbol vastlegden: EN903 Terschelling, EN905 Benningbroek, EN906 Bussloo en EN900 Winterswijk-Woold.
Op de laatste post werd de vuurbol ook vastgelegd door de high-speed fotometer van de Tsjechische academie van Wetenschappen waarmee niet alleen de momenten van verschijnen en uitdoven konden worden bepaald, maar waarmee tevens een fotometrische lichtcurve kon worden vastgelegd.
De vuurbol met een absolute fotometrische helderheid van iets meer dan magnitude -7 was een zgn. aardscheerder: hij drong onder een zeer kleine hoek met de horizontaal de atmosfeer binnen. Bij deze vuurbol was dat 8 graden. Aardscheerders trekken doorgaans mooie, lange sporen langs de hemel.
De opnamen werden verkregen door Marco Verstraaten en Jos Nijland (903 en 905), Jaap van ‘t Leven, Volkssterrenwacht Bussloo (906) en Hans Betlem (900). 
Metingen en berekeningen: Dutch Meteor Society.

De projectie op het aardoppervlak van het atmosferische traject van de aardscheerder op 27 mei 2024 om 1:15:48 UT. De hellingshoek met het aardoppervlak bedroeg 8 graden.

De aardscheerder op 27 mei 2024 om 1:15:48 UT, gefotografeerd vanuit de dichtstbijzijnde post, EN903 Terschelling.

Dezelfde vuurbol, gefotografeerd vanuit post EN905 te Benningbroek.

Een groot deel van het spoor werd op deze opname vanuit de Volkssterrenwacht Bussloo, EN908, bedekt door bewolking, maar het laatste deel inclusief de heldere eindflare is goed vastgelegd.

Ook veel bewolking in Winterswijk-Woold EN900. Het spoor is hier sterk verkort. Het kaartje van het grondtraject laat zien, dat de vuurbol vrijwel in de richting van deze post bewoog.


Nieuwe software stuurt camera’s all-sky netwerk

All-sky stations gesynchroniseerd – backup in Ondrejov


Een mijlpaal in de ontwikkeling van het EN all-sky netwerk. Gedurende de voorbije maanden is gestaag nieuwe software uitgerold over de stations die met de Canon 6D camera’s werken.
We ervaarden nogal wat problemen met de gebruikte camera besturingssoftware. Er werden twee verschillende programma’s gebruikt door de verschillende posten: Digicamcontrol en AllSkyEye.
De eerste moet steeds handmatig worden opgestart. De eindtijden van elke opname worden vastgelegd waarbij er fouten van enkele seconden optreden vanwege het wegschrijven van de data.
Het tweede genoemde programma levert zeer slechte jpeg beelden af en heeft tussen de opnamen steeds een dode tijd van maar liefst 7 seconden.

Programmamodule uit de Tsjechische DAFO’s
Speciaal voor ons netwerk heeft systeembeheer Ondrejov de schakelmodule die gebruikt wordt in de DAFO’s aangepast.
Per station is/wordt een mini computer geïnstalleerd die als linux server de camera bedient. 
De opnamen beginnen al in de diepe schemering bij -6 graden zonshoogte met iso 100. De iso waarde wordt geleidelijk opgevoerd en na een uur wordt iso 3200 bereikt. In de ochtend wordt het omgekeerde ritueel gevolgd.
De opnamen worden in jpeg en raw weggeschreven op de linux server en kunnen door de operators middels een beveiligde verbinding op een windows-PC worden bekeken. Alleen bij vastgelegde meteoren worden de raw beelden opgehaald. De jpeg beelden van alle aangesloten stations worden automatisch op de server in Ondrejov gearchiveerd. Dat hoeft de camera operator dus niet meer zelf te doen.

Wolkendetektor
Op korte termijn worden wolkendetektoren aan de all-sky camera’s toegevoegd. Bij bewolking wordt de opnamenreeks dan onderbroken. Dat scheelt behoorlijk in de regelmatig terugkerende kostenpost voor te vervangen sluiters.

Automatische meteorendetektie

Er loopt een pilot met automatische detektiesoftware voor meteoren. Ook deze wordt binnenkort uitgerold over de aangesloten posten. 
Natuurlijk kan elke camera operator nog altijd zelf zijn plaatjes bekijken en het volledige beheer houden. We gaan zeker niet over tot ‘pipeline-reductie’. De momenteel ingevoerde nieuwe software maakt het werk voor de camera operators wel een stuk aangenamer. De nauwkeurigheid waarmee de cameradata worden vastgelegd wordt door deze nieuwe ontwikkelingen eveneens een stuk vergroot.
De Dutch Meteor Society dankt Jan Fuchs, systeembeheerder aan het Ondrejov Observatorium voor zijn niet aflatende inspanningen ons netwerk naar een hoger plan te tillen.

De linux servers staan gereed om naar de posten verzonden te worden.

De nieuwe software levert prachtige jpeg beelden.


Grote vuurbol over Zuid Europa op 19 mei 0:50 MEZT

Kometair object: geen meteorietdropping


Op 19 mei 2024 omstreeks 0:50 plaatselijke tijd (18 mei 22:50 UT) is een zeer heldere en bijzonder spectaculaire vuurbol door duizenden mensen waargenomen in grote delen van Zuid Frankrijk, Spanje en Portugal.
Zoals zo vaak bij dit soort waarnemingen begon de jacht op meteorieten nog vóór er enige serieuze berekening aan de vuurbol was gedaan. Nog dezelfde nacht rukte de brandweer uit omdat men vermoedde dat er meteorieten ‘in midden Portugal’ waren neergekomen. Na enkele uren kon met vaststellen dat dat niet gebeurd was. Kennelijk was heel ‘midden Portugal’ door de plaatselijke (?) brandweer in no time doorzocht.
In werkelijkheid eindigde het traject van de vuurbol boven de Atlantische Oceaan.
Volgens een voorlopige analyse, uitgevoerd door prof. José María Madiedo, verbonden aan het Andalusisch Instituut voor Astrofysica (IAA-CSIC) kwam het object de atmosfeer binnen met een snelheid van 44,7 km/s op een hoogte van 122 km en doofde het uit op een hoogte van 54 km.
Deze waarden zijn goed met elkaar in overeenstemming en duiden op fragiel, kometair materiaal in een langgerekte baan. Zowel de beginsnelheid als de eindhoogte sluiten een meteorietdropping uit. Zelfs geen plons in de Atlantische Oceaan derhalve.

Bronnen:

www.theolivepress.es

Zeer fraaie videopnamen op:
RTL Nieuws 19 mei 2024


Dashcam opname van een Spaanse automobilist.


IP camera’s bewaken de oostgrens

Aanvulling bij all-sky toestellen


De afgelopen jaren mochten we meermalen simultaanopnamen vastleggen tussen de West Europese camera’s van het EN Netwerk (DMS) en de Midden Europese camera’s van het Tsjechisch Netwerk van de Tsjechische academie van wetenschappen.
Dit soort opnamen bevindt zich dan vaak laag aan de horizon. De kwaliteit van de opnamen is dan toch vaak een stuk minder vanwege de grote afstand (kwadratenwet) en extinctie.
Lichtsterke IP camera’s die tot op de horizon gericht staan kunnen hier ondersteuning bieden.
Op het meteorenobservatorium te Winterswijk-Woold is een vrij uitzicht op de oostelijke horizon. Twee IP camera’s (f=3.6 mm) met een gezichtsveld van 90 x 50 graden gaan hier ondersteuning bieden aan de all-sky camera. Deze camera’s hebben een grensmagnitude van ongeveer +4 en zijn speciaal bedoeld voor het vastleggen van zeer heldere vuurbollen. Events worden automatisch geregistreerd.
De camera’s kunnen via een beveiligde verbinding ook uitgelezen worden in Ondrejov.
De toestellen werken volledig autonoom en zijn ook overdag in bedrijf. Op één SD kaartje worden de data van een hele week weggeschreven waarna de oudste data weer overschreven worden.
Het eerste van twee toestellen is op 14 mei in gebruik genomen; de tweede volgt zeer binnenkort.
Bij succes kunnen deze IP camera’s ook een waardevolle aanvulling zijn voor andere posten die hun simultaanpartners op grote afstanden hebben.

De eerste IP camera op het Zdenek Ceplecha observatorium in Winterswijk-Woold is 24/7 in de lucht.

Het dagbeeld van de IP camera


Vuurbol over België; géén meteorietval

De vuurbol van 7 mei 2024 over Noord België


Op dinsdagavond 7 mei 2024 om 20:48:58 trok een heldere vuurbol over noordelijk België. De vuurbol werd onder anderen waargenomen door Jaap van ‘t Leven, medewerker van de Volkssterrenwacht te Bussloo. Hij schatte de helderheid van de vuurbol op -5 á -6. De kleur was rood-oranje maar dat kan ook veroorzaakt zijn geweest door de geringe hoogte boven de horizon en de op dat moment heiige atmosfeer.
De vuurbol begon op te lichten op een hoogte van 71,4 km op ongeveer 10 km ten oosten van Antwerpen en doofde uit op een hoogte van 35,0 km net boven de Belgisch-Nederlandse grens op 15 km ten WZW van Weert in Noord Limburg. In ruim 7 seconden werd een traject van 72 km door de atmosfeer afgelegd. 
Het object kwam de atmosfeer binnen met een snelheid van 13,21 km/s en vertraagde naar het einde toe tot een snelheid van minder dan 6 km/s.
Vóór de ontmoeting met de aarde bewoog het object in een elliptische baan met een halve lange as van 1,82 AU en een omloopstijd van 2,45 jaar.
De vuurbol werd vastgelegd door vier stations van het Europees Netwerk (EN) te Winterswijk-Woold, Engelmanshoven, Hoegaarden en Bussloo.
Er zijn, in tegenstelling tot berichten hierover, beslist géén fragmenten op aarde neergekomen. De vuurbol was daarvoor véél te zwak met een helderheid van slechts -7,87 fotografisch. Daarbij was ook de eindhoogte van 35 km veel te hoog om een dropping van meteorietfragmenten mogelijk te maken. 

Het grondtraject van de vuurbol van 7 mei 2024, geprojecteerd op het aardoppervlak. De baan maakte een hoek van 29 graden met het aardoppervlak.
Kaartje: Google Earth.

Trajectgegevens en baanelementen van de vuurbol van 7 mei 2024 20:48:58 UT.
Metingen en berekeningen: Dutch Meteor Society

De vuurbol van 7 mei 2024 om 20:48:58, gefotografeerd vanuit Engelmanshoven (B). Foto: Jean Marie Biets.

Dezelfde vuurbol, vastgelegd door Joost Verheijden vanuit Hoegaarden, België.

Vanuit Bussloo gezien verscheen de vuurbol laag in het zuidwesten aan een heiige horizon. Foto: Jaap van ‘t Leven – Volkssterrenwacht Bussloo.

Ook mistige condities te Winterswijk-Woold in deze opname.
Foto: Hans Betlem


De Noordzee vuurbol van 29 april 2024

Gehele traject boven de Noordzee


Op 29 april 2024 om 2:21:30 UT verscheen een heldere vuurbol die vooral vanuit de kustprovincies in Nederland goed te zien was.
Het gehele traject van de vuurbol lag boven de Noordzee.
De vuurbol werd gefotografeerd door zeven stations van het Europees Netwerk (EN): EN901 Humain, EN902 Engelmanshoven, EN903 Terschelling, EN905 Benningbroek, EN907 Oostkapelle, EN908 Ermelo en EN909 Twisk. Hij begon op te lichten op een hoogte van 84,2 km en doofde uit op een hoogte van 46,4 km, zo’n 100 km ten westen van de Koog (Texel). De maximale helderheid (absolute fotometrische magnitude) was -7,45 en werd bereikt op een hoogte van 53 km.
De standaarddeviatie van de meetpunten van alle stations langs het traject bedroeg ongeveer 20 meter; een atmosferische positie kan dus met deze nauwkeurigheid bepaald worden op een afstand van enkele honderden kilometers!

Het traject van de vuurbol van 29 april 2024 boven de Noordzee.
De stations die de vuurbol hebben vastgelegd zijn met groen aangegeven.
Berekeningen: Dutch Meteor Society.

Baan- en trajectgegevens van de vuurbol van 29 april 2024.

De vuurbol van 29 april 2024 gefotografeerd vanuit Benningbroek. Foto: Jos Nijland.

Vanuit Terschelling. Foto: Marco Verstraaten.

Vanuit Twisk. Foto: Marco Verstraaten.

Vanuit Ermelo. Foto: Koen Miskotte

Vanuit Oostkapelle. Foto: Klaas Jobse.

Vanuit Engelmanshoven. Foto: Jean-Marie Biets.


Lyriden 2024. CAMS succesvol

527 Lyridenbanen vastgelegd


Na een lange periode met bewolkt weer konden de CAMS systemen honderden Lyriden vastleggen, toen zich brede opklaringen voordeden tijdens de nachten van maximale Lyridenactiviteit.
In de nacht van 21 op 22 april 2024 waren 119 camera’s actief (gegevens per 23-4-2024) en deze legden 2113 meteoren vast.
Hieruit konden 113 Lyridenbanen worden berekend.
In de nacht van 22 op 23 april 2024 waren 80 camera’s actief (gegevens per 23-4-2024) en deze legden 1195 meteoren vast. Hieruit konden 195 Lyridenbanen worden berekend.
Aks gebruikelijk werd in de pers weer breed uitgemeten over de ‘sterrenregen’ en werden wel 20 vallende sterren per uur beloofd.
Helaas is dat aantal alleen haalbaar op een donkere plaats zonder storende verlichting, zonder maanlicht en bij een kraakheldere hemel.
Onder de condities uit de nachten 21 tot 23 april 2024 met veel sluierbewolking en een vrijwel volle maan zou een visuele waarnemer maximaal zo’n 3 tot 5 Lyriden per uur gezien hebben.
Het all-sky netwerk legde één Lyride vuurbol simultaan vast tussen de posten EN910 Ieper en EN908 Ermelo op 22 april om 2h35m55s UT.

Berekende Lyriden radiant uit CAMS data nacht 21/22-4 2024.
(voorlopige data)

Berekende Lyriden radiant uit CAMS data nacht 22/23-4 2024.
(voorlopige data)


Bussloo, 20 April 2024

Dutch Meteor Society vierde 45 jarig bestaan


Op zaterdag 20 april 2024 kwamen de actieve waarnemers en camera operators alsmede een aantal geïnteresseerden in meteoren bijeen in een feestelijke bijeenkomst op de Volkssterrenwacht in Bussloo.
Er stond een zestal interessante lezingen op het programma en er werd stilgestaan bij alles wat de DMS in de afgelopen 45 jaar gedaan en bereikt heeft.
Ook werden vele (technische) wetenswaardigheden uitgewisseld en werden de nieuwste ontwikkelingen rond het CAMS netwerk en het All-Sky netwerk besproken.
Koen Miskotte besprak de stand van zaken net betrekking tot de analyses van de activiteit van de Geminidenzwerm, een onderzoek dat nog wel enige tijd zal vergen. Hierin worden waarnemingen van DMS alsmede buitenlands materiaal verwerkt.
Carl Johannink gaf een update van de stand van zaken rond het CAMS netwerk. Het aantal camera’s in het netwerk is de afgelopen jaren flink gegroeid en derhalve ook het aantal vastgelegde meteoorbanen. Ook de technische perikelen m.b.t. het invoegen van RMS camera’s in het netwerk werden besproken.
Jaap van ‘t Leven praatte ons bij met nieuws uit de wereld van de kometen. Hij schotelde een mooi palet aan verschijningen van relatief heldere meteoren in de tweede helft van 2024 voor.
Marc de Lignie bracht een zeer technisch betoog over de in ontwikkeling zijnde GPS gestuurde LCD shutter voor all-sky camera’s. Hiermee kunnen de shutterbreaks van real time informatie worden voorzien zodat ijking aan de in gebruik zijnde high-speed fotometer mogelijk wordt. In een testopstelling werd het een en ander verduidelijkt.
Felix Bettonvil verhaalde uitvoerig over de bevindingen rondom de val van de Ribbeck meteoriet. Als deelnemer aan de zoektochten kon hij uitvoerig verhalen vanuit het veld. Ook presenteerde hij een fraai overzicht van het tot dusver lopende onderzoek aan de val.
Als laatste spreker gaf Romke Schievink een uiteenzetting over de opbouw van een observatorium annex woonhuis in een door hem gekochte watermolen in het Duitse Bruchmuhle. Hier staan inbmiddels CAMS camera’s opgesteld en een all-sky camera als onderdeel van het EN zal later dit jaar volgen.
Een feestelijke bijeenkomst bevat uiteraard feestelijke momenten. Meesterbakker Koen Miskotte zorgde voor de zoetigheid in de middag en middels een champagnetoast werd geproost op de voorbije maar vooral de komende jaren.
Duidelijk is, dat DMS bruist van de activiteiten, met gemak een middag kan vullen met eigen activiteiten en resultaten en met vol optimisme op weg kan gaan naar het halve-eeuw feest.

 

Koen Miskotte. De Geminiden: is de zwerm op zijn retour?

Carl Johannink. Stand van zaken CAMS BeNeLux.

Jaap van ‘t Leven. Heldere kometen in 2024.

Marc de Lignie. GPS gestuurde LCD shutter.

Felix Bettonvil. Op meteorietenjacht in Ribbeck.

Romke Schievink: Project Bruchmuhle


De Noordzee vuurbol van 10 april 2024

Vanuit vijf EN stations vastgelegd


Op 10 april 2024 om 19:57:04 UT (21:57:04 zomertijd) verscheen een heldere vuurbol boven de Randstad. Door het vroege uur op de avond werd deze vuurbol door velen gezien.
De vuurbol begon op te lichten boven Delft op een hoogte van 80,1 km en doofde ruim 5 seconden later boven de Noordzee uit op een hoogte van 32,7 km.
Zelfs als het eindpunt boven land had gelegen, zouden er geen meteorieten zijn neergekomen. De meteoroïde drong daarvoor niet diep genoeg in de dampkring door en de vuurbol was met een absolute helderheid van magnitude -8,68 te lichtzwak.
In grote delen van het land was het bewolkt. De meeste stations van het Europees Netwerk meldden bewolking maar toch kon de vuurbol vanuit vijf stations worden vastgelegd: EN89 te Herford (Duitsland), EN900 te Winterswijk-Woold, EN901 te Humain (België) EN905 te Benningbroek en EN909 te Twisk.

Overzichtskaart met alle actieve stations van het Europees Netwerk in West Europa. De met groen gemarkeerde posten legden de vuurbol van 10 april 2024 vast.
De witte pijl geeft de grondprojectie van het traject in de dampkring weer. In één oogopslag is te zien, dat er niets op land kan zijn neergekomen.

Gegevens van traject en heliocentrische baan van vuurbol EN20240410.
Berekeningen: Dutch Meteor Society.

De vuurbol van 10 april 2024  19:57:04, gefotografeerd vanuit Twisk. Station EN909, Marco Verstraten.

Ook vanuit Benningbroek zat veel bewolking en goed zicht op de vuurbol in de weg. Desondanks deze fraaie opname van station EN905 door Jos Nijland.

Een onbewolkte hemel in Winterswijk/Woold, station EN900, maar hier zaten bomen in de weg. Rechts naast de vuurbol is de high/speed fotometer van de Tsjechische Academie van Wetenschappen zichtbaar. Foto Hans Betlem

Zeer laag aan de horizon, gezien vanuit het Duitse Herford, station EN89. Foto: Jörg Strunk.

Bewolking en heiigheid. Vanuit station EN901 te Humain in de Belgische Ardennen was de vuurbol laag aan de noordelijke horizon te zien. Foto: Jean-Marie Biets.


Radiant 2024-1


Radiant 2024-1 is uit en kan gedownload worden van de
DMS ftp-site.

In dit nummer ondermeer:

• DMS 45 jaar!
• De impact van planetoïde 2024-BX1
• Op meteorietenjacht in Duitsland

 

download Radiant

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google