Aardscheerder-vuurbol op 27 mei 2024

167 km lang traject in vijf seconden


Op 27 mei 2024 om 1:45:45 UT verscheen een heldere vuurbol boven het  Duitse deel van de Waddenzee.
De vuurbol begon op te lichten op een hoogte van 84,1 km op zo’n 70 km ten WZW van de Duitse stad Flensburg. Hij legde vervolgens gedurende vijf seconden een 167 km lang traject af en doofde uit op een hoogte van 60,0 km boven het Duitse plaatsje Lathen, ongeveer 15 km ten oosten van ter Apel.
De vuurbol werd vastgelegd door minimaal vier stations van het Europees Netwerk (EN). Op veel plaatsen in Nederland en België was het bewolkt. Het kaartje toont in groen de stations die de vuurbol vastlegden: EN903 Terschelling, EN905 Benningbroek, EN906 Bussloo en EN900 Winterswijk-Woold.
Op de laatste post werd de vuurbol ook vastgelegd door de high-speed fotometer van de Tsjechische academie van Wetenschappen waarmee niet alleen de momenten van verschijnen en uitdoven konden worden bepaald, maar waarmee tevens een fotometrische lichtcurve kon worden vastgelegd.
De vuurbol met een absolute fotometrische helderheid van iets meer dan magnitude -7 was een zgn. aardscheerder: hij drong onder een zeer kleine hoek met de horizontaal de atmosfeer binnen. Bij deze vuurbol was dat 8 graden. Aardscheerders trekken doorgaans mooie, lange sporen langs de hemel.
De opnamen werden verkregen door Marco Verstraaten en Jos Nijland (903 en 905), Jaap van ‘t Leven, Volkssterrenwacht Bussloo (906) en Hans Betlem (900). 
Metingen en berekeningen: Dutch Meteor Society.

De projectie op het aardoppervlak van het atmosferische traject van de aardscheerder op 27 mei 2024 om 1:15:48 UT. De hellingshoek met het aardoppervlak bedroeg 8 graden.

De aardscheerder op 27 mei 2024 om 1:15:48 UT, gefotografeerd vanuit de dichtstbijzijnde post, EN903 Terschelling.

Dezelfde vuurbol, gefotografeerd vanuit post EN905 te Benningbroek.

Een groot deel van het spoor werd op deze opname vanuit de Volkssterrenwacht Bussloo, EN908, bedekt door bewolking, maar het laatste deel inclusief de heldere eindflare is goed vastgelegd.

Ook veel bewolking in Winterswijk-Woold EN900. Het spoor is hier sterk verkort. Het kaartje van het grondtraject laat zien, dat de vuurbol vrijwel in de richting van deze post bewoog.


Grote vuurbol over Zuid Europa op 19 mei 0:50 MEZT

Kometair object: geen meteorietdropping


Op 19 mei 2024 omstreeks 0:50 plaatselijke tijd (18 mei 22:50 UT) is een zeer heldere en bijzonder spectaculaire vuurbol door duizenden mensen waargenomen in grote delen van Zuid Frankrijk, Spanje en Portugal.
Zoals zo vaak bij dit soort waarnemingen begon de jacht op meteorieten nog vóór er enige serieuze berekening aan de vuurbol was gedaan. Nog dezelfde nacht rukte de brandweer uit omdat men vermoedde dat er meteorieten ‘in midden Portugal’ waren neergekomen. Na enkele uren kon met vaststellen dat dat niet gebeurd was. Kennelijk was heel ‘midden Portugal’ door de plaatselijke (?) brandweer in no time doorzocht.
In werkelijkheid eindigde het traject van de vuurbol boven de Atlantische Oceaan.
Volgens een voorlopige analyse, uitgevoerd door prof. José María Madiedo, verbonden aan het Andalusisch Instituut voor Astrofysica (IAA-CSIC) kwam het object de atmosfeer binnen met een snelheid van 44,7 km/s op een hoogte van 122 km en doofde het uit op een hoogte van 54 km.
Deze waarden zijn goed met elkaar in overeenstemming en duiden op fragiel, kometair materiaal in een langgerekte baan. Zowel de beginsnelheid als de eindhoogte sluiten een meteorietdropping uit. Zelfs geen plons in de Atlantische Oceaan derhalve.

Bronnen:

www.theolivepress.es

Zeer fraaie videopnamen op:
RTL Nieuws 19 mei 2024


Dashcam opname van een Spaanse automobilist.


IP camera’s bewaken de oostgrens

Aanvulling bij all-sky toestellen


De afgelopen jaren mochten we meermalen simultaanopnamen vastleggen tussen de West Europese camera’s van het EN Netwerk (DMS) en de Midden Europese camera’s van het Tsjechisch Netwerk van de Tsjechische academie van wetenschappen.
Dit soort opnamen bevindt zich dan vaak laag aan de horizon. De kwaliteit van de opnamen is dan toch vaak een stuk minder vanwege de grote afstand (kwadratenwet) en extinctie.
Lichtsterke IP camera’s die tot op de horizon gericht staan kunnen hier ondersteuning bieden.
Op het meteorenobservatorium te Winterswijk-Woold is een vrij uitzicht op de oostelijke horizon. Twee IP camera’s (f=3.6 mm) met een gezichtsveld van 90 x 50 graden gaan hier ondersteuning bieden aan de all-sky camera. Deze camera’s hebben een grensmagnitude van ongeveer +4 en zijn speciaal bedoeld voor het vastleggen van zeer heldere vuurbollen. Events worden automatisch geregistreerd.
De camera’s kunnen via een beveiligde verbinding ook uitgelezen worden in Ondrejov.
De toestellen werken volledig autonoom en zijn ook overdag in bedrijf. Op één SD kaartje worden de data van een hele week weggeschreven waarna de oudste data weer overschreven worden.
Het eerste van twee toestellen is op 14 mei in gebruik genomen; de tweede volgt zeer binnenkort.
Bij succes kunnen deze IP camera’s ook een waardevolle aanvulling zijn voor andere posten die hun simultaanpartners op grote afstanden hebben.

De eerste IP camera op het Zdenek Ceplecha observatorium in Winterswijk-Woold is 24/7 in de lucht.

Het dagbeeld van de IP camera


De Noordzee vuurbol van 29 april 2024

Gehele traject boven de Noordzee


Op 29 april 2024 om 2:21:30 UT verscheen een heldere vuurbol die vooral vanuit de kustprovincies in Nederland goed te zien was.
Het gehele traject van de vuurbol lag boven de Noordzee.
De vuurbol werd gefotografeerd door zeven stations van het Europees Netwerk (EN): EN901 Humain, EN902 Engelmanshoven, EN903 Terschelling, EN905 Benningbroek, EN907 Oostkapelle, EN908 Ermelo en EN909 Twisk. Hij begon op te lichten op een hoogte van 84,2 km en doofde uit op een hoogte van 46,4 km, zo’n 100 km ten westen van de Koog (Texel). De maximale helderheid (absolute fotometrische magnitude) was -7,45 en werd bereikt op een hoogte van 53 km.
De standaarddeviatie van de meetpunten van alle stations langs het traject bedroeg ongeveer 20 meter; een atmosferische positie kan dus met deze nauwkeurigheid bepaald worden op een afstand van enkele honderden kilometers!

Het traject van de vuurbol van 29 april 2024 boven de Noordzee.
De stations die de vuurbol hebben vastgelegd zijn met groen aangegeven.
Berekeningen: Dutch Meteor Society.

Baan- en trajectgegevens van de vuurbol van 29 april 2024.

De vuurbol van 29 april 2024 gefotografeerd vanuit Benningbroek. Foto: Jos Nijland.

Vanuit Terschelling. Foto: Marco Verstraaten.

Vanuit Twisk. Foto: Marco Verstraaten.

Vanuit Ermelo. Foto: Koen Miskotte

Vanuit Oostkapelle. Foto: Klaas Jobse.

Vanuit Engelmanshoven. Foto: Jean-Marie Biets.


De Noordzee vuurbol van 10 april 2024

Vanuit vijf EN stations vastgelegd


Op 10 april 2024 om 19:57:04 UT (21:57:04 zomertijd) verscheen een heldere vuurbol boven de Randstad. Door het vroege uur op de avond werd deze vuurbol door velen gezien.
De vuurbol begon op te lichten boven Delft op een hoogte van 80,1 km en doofde ruim 5 seconden later boven de Noordzee uit op een hoogte van 32,7 km.
Zelfs als het eindpunt boven land had gelegen, zouden er geen meteorieten zijn neergekomen. De meteoroïde drong daarvoor niet diep genoeg in de dampkring door en de vuurbol was met een absolute helderheid van magnitude -8,68 te lichtzwak.
In grote delen van het land was het bewolkt. De meeste stations van het Europees Netwerk meldden bewolking maar toch kon de vuurbol vanuit vijf stations worden vastgelegd: EN89 te Herford (Duitsland), EN900 te Winterswijk-Woold, EN901 te Humain (België) EN905 te Benningbroek en EN909 te Twisk.

Overzichtskaart met alle actieve stations van het Europees Netwerk in West Europa. De met groen gemarkeerde posten legden de vuurbol van 10 april 2024 vast.
De witte pijl geeft de grondprojectie van het traject in de dampkring weer. In één oogopslag is te zien, dat er niets op land kan zijn neergekomen.

Gegevens van traject en heliocentrische baan van vuurbol EN20240410.
Berekeningen: Dutch Meteor Society.

De vuurbol van 10 april 2024  19:57:04, gefotografeerd vanuit Twisk. Station EN909, Marco Verstraten.

Ook vanuit Benningbroek zat veel bewolking en goed zicht op de vuurbol in de weg. Desondanks deze fraaie opname van station EN905 door Jos Nijland.

Een onbewolkte hemel in Winterswijk/Woold, station EN900, maar hier zaten bomen in de weg. Rechts naast de vuurbol is de high/speed fotometer van de Tsjechische Academie van Wetenschappen zichtbaar. Foto Hans Betlem

Zeer laag aan de horizon, gezien vanuit het Duitse Herford, station EN89. Foto: Jörg Strunk.

Bewolking en heiigheid. Vanuit station EN901 te Humain in de Belgische Ardennen was de vuurbol laag aan de noordelijke horizon te zien. Foto: Jean-Marie Biets.


De Medemblik vuurbol van 27 februari 2024

Geen restanten neergekomen


Op 27 februari 2024 om 23:58:22 UT verscheen een zeer heldere vuurbol 5 kilometer ten zuiden van Hoorn en bewoog in noordoostelijke richting.
De vuurbol legde een 52,53 km lang lichtgevend traject af in 3,25 seconden tijd en doofde uit enkele kilometers ten zuiden van Anjum, gelegen in de gemeente Medemblik.
Vijf camera’s van het Europees Netwerk legden de vuurbol vast. De meeste stations zaten die avond verscholen achter een dik wolkendek en/of mistige condities.
De vuurbol begon op te lichten op een hoogte van 82,90 kilometer en doofde uit op 27,38 km hoogte. Hij bereikte zijn grootste helderheid van magnitude -12,22 op een hoogte van 52,3 km.
Voor de opnamen tekenden de stations EN89 (Herford, Duitsland), EN902 (Engelmanshoven, België), EN903 (Terschelling), EN905 Benningbroek en EN907 Oostkapelle.
Voor de camera in Benningbroek was de afstand tot de vuurbol het kortst: slechts 30,2 km hetgeen dan ook resulteerde in een bijzonder spectaculaire opname.
De opname vanuit Terschelling toont de vuurbol dwars door een dik wolkendek: er is verder geen ster te zien op deze opname!
De radiant van deze vuurbol lag in het sterrenbeeld kleine Leeuw nabij de grens LMi-Lyn.
Door zijn geringe snelheid van slechts 19 km/s moet deze vuurbol voor wie op dat moment buiten was een spectaculaire verschijning zijn geweest.
Gezien de diepe penetratie in de atmosfeer en de lage eindsnelheid van slechts 5,6 km/s zouden eventuele meteorietfragmenten verwacht kunnen worden. Echter, de vuurbol was hiervoor niet helder genoeg. De eindmassa op 27,4 km hoogte bedroeg ongeveer 39 gram. Mogelijk hebben wat splinters het aardoppervlak bereikt. Maar het is niet de moeite waard daarvoor een gerichte zoekactie op te zetten.

De in groen aangegeven stations legden de vuurbol EN20240227 vast.

Het grondtraject van de vuurbol, van Hoorn naar Medemblik, afgelegd in 3,25 seconden. Dat is een stuk sneller dan met de gelijknamige stoomtreinverbinding.
Illustratie: Czech Academy of Sciences, Pavel Spurný

Baan-, traject en dynamische gegevens van vuurbol EN20240227. De gemiddelde positienauwkeurigheid bepaald uit 4 posten bedraagt ca. 50 meter.
Uitmeten: Dutch Meteor Society; berekeningen Czech Academy of Sciences, Pavel Spurný.

De vuurbol van 27 februari 2024 23:58:22 UT gefotografeerd vanuit Benningbroek. De afstaand was hier slechts ruim 30 km. Foto: Jos Nijland.

De vuurbol gefotografeerd vanuit Oostkapelle. Foto: Klaas Jobse

Vanuit het Vlaamse Engelmanshoven verscheen de vuurbol zeer laag in het noorden in een mistige atmosfeer. Foto: Jean-Marie Biets.

Op zeer grote afstand, vanuit het Duitse Herford, werd de vuurbol laag aan de westelijke horizon vastgelegd. Foto: Jörg Strunk.


Impact planetoïde SAR 2736

De impact van planetoïde 2024 BX1 (SAR 2736) boven Duitsland


In de nacht van zaterdag op zondag 20/21 januari 2024 werden wij even na middernacht geïnformeerd over opnieuw een te verwachten inslag van een kleine planetoïde.
Het gaat om het object met de voorlopige naam SAR2736.
De prognose van de impact kwam iets meer dan één uur voor het gebeuren binnen. Dan is er geen tijd meer voor grote autoritten.
Het kaartje geeft de berekende impactzone zoals die om 23:21 UT berekend was.


De ontdekking

SAR2736 is de achtste meteoriet impact die voorspeld is.
De kleine Apollo asteroïde werd op 20 januari 2024 om 21:48 UT ontdekt door de Hongaarse astronoom K.Sarneczki. Dat is minder dan drie uur vóór de berekende impact.
Op foto’s is te zien hoe de snelloper in de aardschaduw verdwijnt, om er als vuurbol weer uit op te duiken! De impact vond enkele tientallen kilometers ten westen van Berlijn plaats.
Onmiddellijk blijkt uit de kaart, dat de Tsjechische post te Tautenburg zeer gunstig gelokaliseerd is voor de verwachte impact. Pavel Spurný, coördinator van het Tsjechische deel van het EN, werd op de hoogte gebracht. Blijkens de weersoverzichten waren het oosten van Duitsland en Tsjechië onbewolkt.
Helaas was dat bij ons niet het geval. Een flets maantje was net door de wolken zichtbaar. De Nederlandse en Belgische EN stations hebben geen opnamen kunnen maken en ook ons meest oostelijke station, EN89 in Herford, zat reeds in de wolken.
Een aantal waarnemers zat visueel paraat. De vuurbol zou bij ons tussen 0:34 en 0:36 UT op een hoogte van 5 graden in het oosten zichtbaar moeten zijn.

Update 22 januari 2024
door Pavel Spurný, Tsjechische Academie van Wetenschappen
De plaats en het tijdstip van de botsing waren correct voorspeld, d.w.z. ten westen van Berlijn ongeveer een half uur na middernacht UT.
Een aantal waarnemers kon de vuurbol dankzij deze voorspelling zien.
De vuurbol werd vastgelegd door een groot aantal stations van het Europees Netwerk, zowel fotografisch als met video.
Vooral de posten in het noorden van de Tsjechische Republiek verkregen goede opnamen zoals S. Frýdlant v Čechách (zie figuur dat een samengesteld beeld van de video opnamen laat zien), Růžová u Hřensko, Polom, Šindelová in het Ertsgebergte en Polom in het Orlickégebergte. Maar er zijn ook nauwkeurige gegevens verkregen uit verder weg gelegen plaatsen, zoals Kunžak in Zuid-Bohemen en andere stations.
Een gedetailleerd fotografisch spectrum en een radiometrische lichtcurve van de bolide werden ook vastgelegd door de groothoekcamera van de Sterrenwacht van Tautenburg. Dankzij al deze instrumentele gegevens was het mogelijk om het atmosferische traject van de bolide in detail te berekenen en de baan in het zonnestelsel vóór de botsing te bevestigen.
Het is ook mogelijk om de samenstelling en structuur van het oorspronkelijke lichaam te bepalen.

Samengevat

Op 21 januari 2024 precies 32 minuten en 38 seconden na middernacht UT kwam een kleine asteroïde met een massa in de orde van grootte van 100 kg de atmosfeer van de aarde binnen in een zeer steil traject in een hoek van 75,4 graden met het aardoppervlak.
Het traject van de vuurbol dat ongeveer van west naar oost liep lag ten westen van Berlijn, wat overeenkomt met de berekeningen vooraf.
Op de camera’s van het Europees Netwerk begon de bolide op te lichten op een hoogte van 96,5 km, bereikte een maximale absolute helderheid van -14,5 magnitude (absolute helderheid = genormeerd op een eenheidsafstand van 100 km) op een hoogte van 33,8 km en doofde uit op een hoogte van 22,9 km ongeveer 50 km. WNW van het centrum van Berlijn.
Aanvankelijk bewoog het object met een snelheid van 15,2 km/s en legde het een traject van 75 km af in 5,5 seconden. Het lichtende traject werd gekenmerkt door grote variaties in helderheid met vele significante ophelderingen.
Modellering van de dynamica en de fotometrie voor deze bolide laten zien, dat, hoewel het overgrote deel van zijn oorspronkelijke massa werd opgebruikt tijdens zijn passage door de atmosfeer, een aanzienlijk aantal kleine meteorieten met een massa tot 150 g zeer waarschijnlijk zijn neergekomen in het gebied dat op de figuur is aangegeven.
Vóór de botsing met de aarde draaide het object in een typisch asteroïde, relatief licht excentrische elliptische baan om de zon met een halve as van 1,33 AE met een inclinatie van 7,2 graden en met een omloopstijd om de zon van 1,54 jaar.
Dankzij de samenwerking met Mike Hankey van de American Meteor Society kwamen nog twee video-opnames van de bolide beschikbaar, gemaakt door het Allsky 7-netwerk in Duitsland. De uiteindelijke berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van 16 (!) stations.
Het impact gebied is berekend met gebruik van de windprofielen die beschikbaar zijn gesteld door het Meteorologisch Instituut in de Tsjechische Republiek.
Het zoekgebied loopt vrijwel geheel  over akkerlanden. Het is een klein zoekgebied omdat de inslag vrij steil is geweest.

Update 24-1-2024  22:00 MET
Pavel Spurný
Oplettende lezers hebben een discrepantie opgemerkt tussen de gerapporteerde grootte van de asteroïde (ongeveer 1 meter in diameter) en de afgeleide massa (ongeveer 100 kg). Als dit het geval zou zijn, zou dit een zeer lage dichtheid betekenen, ongeveer 200 kg/m3. Een zeer poreus komeetlichaam zou zo’n dichtheid kunnen hebben, maar het zou hoog in de atmosfeer uitdoven (boven 50 km) en de bolide zou niet bijna tot een hoogte van 20 km doordringen in de atmosfeer. De penetratie in de atmosfeer komt overeen met de normale dichtheden van meteorieten (2000 – 3500 kg/m3). Hoe kunnen we deze discrepantie dan verklaren?
Allereerst moet worden benadrukt dat zowel de grootte-gevolgtrekking uit de waarneming van de asteroïde als de gevolgtrekking van de massa uit de waarneming van de bolide indirect zijn. Het bepalen van de grootte van een asteroïde hangt af van de voorspelde reflectiviteit (albedo) van het oppervlak. De bepaling van de massa van de bolide hangt af van de aanname van de lichtefficiëntie waarmee de kinetische energie van het lichaam wordt omgezet in straling. De gepubliceerde gegevens zijn geldig voor het gangbare type materiaal. Maar het is mogelijk dat deze asteroïde niet helemaal gewoon was. Dit geeft het spectrum aan van de bolide die we hebben verkregen, waarbij de ijzerlijnen zwakker zijn dan normaal en de magnesium- en calciumlijnen helderder. Het lichtrendement had dus lager kunnen zijn dan normaal, aangezien de ijzerlijnen zeer talrijk zijn. Integendeel, het albedo had hoger kunnen zijn. Als de lichtefficiëntie ongeveer 2 keer lager was en het albedo 50% was in plaats van de aangenomen 15%, komen beide methoden overeen met een diameter van een halve meter en een initiële massa van 200 kg. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat de asteroïde rijk was aan het mineraal enstatiet (MgSiO3). Een definitief antwoord kan worden gegeven door de vondst van een of meerdere meteorieten.

Bron: (in Tsjechisch)
Zánik malé planetky 2024 BX1 západně od Berlína 21. ledna 2024 zachycený kamerami Evropské bolidové sítě (cas.cz)


Update 25-1-2024  15:30 MET

EERSTE FRAGMENTEN GEVONDEN!
Een Pools zoekteam heeft de eerste fragmenten vandaag geborgen.
Michał Nebelski, Kryspin Kmieciak en Kazimierz Magneto plaatsen de eerste foto’s op facebook.
het materiaal ziet er afwijkend uit. Zie de update van Pavel Spurný van gisteravond. Dat zou in overeenstemming kunnen zijn met de conclusies uit de opgenomen spectra.

Update 26-1-2024  18:45 MET
De successtory van een Hongaars zoekteam:
Na het succes van de Poolse jongens gisteren zaten ze meteen ‘s nachts in de auto en na tien uur rijden hebben ze in minuut 58 van hun zoektocht de eerste Hongaarse vondst gedaan van 2024BX1.
Inmiddels heeft Peter Jenniskens op X ook bevestigd dat de Polen gisteren ern eerste meteoriet gevonden hebben van de planetoïde en ook kenner en meteoriet specialist Michael Farmer bevestigt Aubriten gaat, een uitermate zeldzame en kostbare soort meteorieten.
Een en ander bevestigt de eerdere analyse van het meteoorspectrum: Aubriten zijn arm aan FeO en rijk aan magnesiumverbindingen. De juistheid van de massa- en dichtheidsberekeningen wordt met deze gegevens eveneens bevestigd.

Update 26-1-2024  21:30 UT
Eerste vondst team DLR en Duitse musea
Een samenwerkingsteam van verschillende Duitse musea en het Duitse Instituut voor Lucht en Ruimtevaart (DLR) werken samen in een zoekteam waar ook Peter Jenniskens aan deelneemt.
Op vrijdagochtend 26-1 konden zij hun eerste vondst rapporteren: een fragment ‘zo groot als een walnoot’.
Het Museum für Naturkunde heeft een persbericht hierover doen uitgaan.

Reportage op de Duitse televisie van één van de Poolse vinders die de dag voor zijn verjaardag een stuk van die planetoïde gevonden heeft in Ribbeck.

Update 28-1-2024  11:00 MET
Veel fragmenten gevonden door AKM team
Op zaterdag 27-1 doorzocht ook een team van AKM (Arbeitskreiss Meteore) het zoekgebied. begeleid door een stuk beter weer dan de dagen ervoor boekten ook zij leuke successen. De AKM was succesvol en vond 10 meteorieten van de asteroïde 2024 BX1 in Ribbeck. Daarnaast vonden ze nog een zwaar verbrijzelde meteoriet. De grootste stukken wegen elk meer dan 20 gram.

Update 29-1-2024  22:30 MET
Einde zoekakties?
Ook vandaag zijn nog enkele kleinere fragmenten gevonden.
De landeigenaren, die veel percelen al ingezaaid hebben, zijn de hordes meteorieten zoekende cowboys nu wel zat. Bovendien ruiken ook zij geld.
Volgens nog niet bevestigde berichten heeft de politie een einde gemaakt aan zoektochten op privé terrein.

Update 30-1-2024  9:30 MET
Grootste fragment tot nu toe gevonden
De Pool Kryspin Kmiesiack toont het grootste fragment tot nu toe gevonden, waarschijnlijk op 29-1.
Tot heden toe het hoofdfragment: 225 gram.

Het per 30-1-2024 grootste fragment : 225 gram in handen van de gelukkige en vermoedelijk nu ook steenrijke vinder.

Een interessante link die een goed overzicht geeft van de vondsten tot nu toe en fraai fotomateriaal.

Een leuke video (Duitstalig) over de meteorieten in Ribbeck.

Deze foto is de laatste van SAR2736 als asteroïde. De 20 seconden durende opname werd gemaakt door Luca Buzzi en Gianni Galli. De asteroïde verdwijnt in de aardschaduw om 7 minuten later als vuurbol boven Duitsland weer op te duiken.

Berekende impact zone om 23:20 UT. De uiteindelijke impact heeft enkele tientallen kilometers ten westen van Berlijn plaatsgevonden.

De projectie van de baan van vuurbol EN210124_003238 op het aardoppervlak. De helling van de baan met het oppervlak was 75,4 graden. foto: Google/Astronomisch Instituut, Tsjechische Academie van Wetenschappen.

Het samengestelde beeld van de bolide EN210124_003238 van een video-opname gemaakt door een videocamera op het station Frýdlant v Čechách (foto: Astronomisch Instituut van de Tsjechische Academie van Wetenschappen).

Een van de AllSky-7 opnamen van de vuurbol van de impact van SAR2736.  Credit: Sirko Molau, AllSky7

Impact gebied, gebaseerd op de berekeningen met de gegevens van 16 stations en gebruik gemaakt van de windprofielen.
(grafiek Tsjechische Academie van Wetenschappen, basiskaart Google Earth). 

De Poolse vondsten. De drie fragmenten horen duidelijk bij elkaar en hebben een totale massa van 171 gram.

De Hongaarse vondst van vrijdagochtend 26 januari.

Het team van gezamelijke Duitse musea, het Duitse Instituut voor Lucht- en Ruimtevaart, aangevuld met vrijwilligers en Peter Jenniskens rapporteren hun eerste vondst op vrijdag 26 januari.

Fragmentje gevonden door Felix Bettonvil, operator station EN915.

Het AKM zoekteam. Tweede van rechts: operator van all-sky station EN89 Jörg Strunk met zijn vrouw Petra.


Zeer heldere vuurbol boven Noord Frankrijk

9 januari 2024  21:55:47 UT


Op 9 januari 2024 om 21:55:47 UT trok een vuurbol met een absolute fotografische magnitude van -11.5 gedurende drie seconden over Noord Frankrijk.
De vuurbol werd vastgelegd door negen camera’s van het EN (European Network) : EN89 Herford (D), EN900 Winterswijk-Woold, EN902 (Engelmanshoven), EN904 (Hoegaarden), EN905 (Benningbroek), EN906 (Bussloo), EN907 (Oostkapelle), EN908 (Ermelo) en EN909 (Twisk).
De vuurbol drong de atmosfeer binnen op een hoogte van 76,3 km boven het Noord Franse plaatsje Mainbressy met een snelheid van 13,4 km/s en doofde een drietal seconden later uit op een hoogte van 28,8 km boven Le Suberteaux. De snelheid was inmiddels vertraagd tot 8,4 km/s.
Deze gegevens zijn bepaald uit een nauwkeurige berekening aan de hand van de zeven dichtstbijzijnde stations. De overige stations liggen op veel grotere afstanden.
Gezien de helderheid van ‘maar’ magnitude -11,5 lijkt het niet erg waarschijnlijk dat er (grote) fragmenten zijn neergekomen. 
Vóór de ontmoeting met de aarde draaide het object in een baan om de zon met een halve lange as van 1,56 AE en een geringe excentriciteit van slechts 0,40. De baanhelling op het eclipticavlak bedroeg 5 graden. De vuurbol is zeer steil, onder een hoek van 84 graden, met de horizon ingeslagen.

Vanuit de groen gemarkeerde stations werd de vuurbol van 24 januari 2024 vastgelegd.

Het grondtraject van de vuurbol van 9 januari 2024 boven Noord Frankrijk. Vanwege de steile inval van de vuurbol is het grondtraject maar kort.

Baan-, traject en dynamische gegevens van vuurbol EN20240109. De gemiddelde positienauwkeurigheid bepaald uit 7 posten bedraagt 30 meter.

Vanuit EN902 Engelmanshoven. Foto Jean Marie Biets

Vanuit EN900 Winterswijk-Woold. Foto Hans Betlem

Vanuit EN904 Hoegaarden. Foto Joost Verheijden.

Vanuit EN907 Oostkapelle. Foto: Klaas Jobse


De grote vuurbol van 31 augustus 2023

Vuurbol door drie EN stations vastgelegd


Op 31 augustus tussen 2:38:49 en 2:38:57 UT trok een zeer heldere vuurbol over Belgisch Limburg.
De vuurbol werd door drie camera’s van het EN vastgelegd. De weersituatie boven de Benelux was op het moment van verschijnen van de vuurbol zeer ongunstig. De meeste EN stations meldden bewolking en zelfs regen.
De vuurbol begon op te lichten op een hoogte van 69,85 km zo’n 30 km ten zuidoosten van Brussel en doofde 7,5 seconden later op een hoogte van 20,0 km uit 10 km ten zuidwesten van Maastricht boven de Nederlands-Belgische grens.
De vuurbol legde in die tijd een traject van 80,64 kilometer af onder een invalshoek van 31 graden met het aardoppervlak.

Zeer helder
De vuurbol vertoonde geen of weinig flares. De maximale fotometrische magnitide lag tussen de -10 en -12. Er heeft niet of nauwelijks fragmentatie opgetreden.
Voor de post te Wilderen verscheen de vuurbol onder ideale omstandigheden en in een ideale postie. De hemel was hier onbewolkt en het gehele vuurboltraject was hoog aan de hemel zichtbaar.
Vanuit Woold gezien trok de vuurbol exact over de volle maan, welke die nacht vanwege publicitaire aandacht veel bekijks had: er was sprake van een blauw supermaan. Dat maakte de opname vanuit Woold moeilijk te bewerken, temeer daar er ook hoge bewolking rondom de maan zichtbaar was.
Het tijdstip of liever het tijdsinterval van verschijnen werd geleverd door de high-speed fotometer van de Tsjechische Academie van Wetenschappen, opgesteld op het Zdenek Ceplecha observatorium te Winterswijjk-Woold. 

Geen meteorieten
Uit de berekeningen blijkt, dat er hoogstens een fragment van 200 gram maar waarschijnlijk nog een stuk kleiner, over was bij het uitdoven van de vuurbol. Een groter eindfragment had een lagere eindhoogte dan 29 km opgeleverd.

Radiant en baan
De geometrie van deze vuurbol ten opzichte van de fotografische posten was zeer gunstig; de convergentiehoek tussen de posten Woold en Wilderen bedroeg maar liefst 86 graden.
Station EN902 toonde het gehele spoor en hieruit kon een initiële snelheid van  12,66 +/- 0,06 km/s worden afgeleid.
De radiant lag bij RA = 322,3; DEC 15,9 in het sterrenbeeld Pegasus, ongeveer 5 graden ten noordwesten van de ster ε Pegasi.
Vóór de ontmoeting met de aarde draaide de meteoroïde om de zon in een elliptische baan met een halve lange as van 1,32 AE met een inclinatie van 3,5 graden op de ecliptica. De omloopstijd van het object bedroeg 1,52 jaar.
De initiële massa bedroeg enkele kilogrammen.

Meet- en rekenwerk
Het meetwerk aan de opnamen werd uitgevoerd door de Dutch Meteor Society, de uiteindelijke berekeningen door Pavel Spurný van de Tsjechische Academie van Wetenschappen.

Overzicht van de stations:
Groen: Vuurbol van 31 augustus vastgelegd.
Rood: Bewolkt
Geel: Buiten bedrijf of storing

Het grondtraject van de vuurbol van 31 augustus 2023 over Belgisch Limburg.

De vuurbol van 31 augustus 2023, vastgelegd door station EN902 Wilderen. Foto: Jean-Marie Biets.

Vanuit Winterswijk-Woold gezien trok de vuurbol precies over de maan. Linksonder komt het laatste deel van het traject uit de wolken, die de maan omfloersten.
Foto: Hans Betlem

De vuurbol van 31 augustus 2023, vastgelegd door station EN907 Oostkapelle. Foto: Klaas Jobse


Perseïde vuurbol en nalichtend spoor boven Frankrijk

Een weergaloos mooie Perseïde vuurbol


In de nacht van 15 op 16 augustus 2023 verscheen er een zeer heldere Perseïde vuurbol boven Frankrijk. DMS waarnemer Koen Miskotte was getuige, legde de vuurbol vast én het nalichtend spoor gedurende meer dan 45 minuten.
Een uitgebreid waarnemingsverslag in Radiant 2023-3, te verschijnen eind september 2023.
Een stukje uit deze verslagen…

Voor deze nacht werd geopteerd voor een actie tussen 23:15 en 03: 15 UT. Waarneemmaatje Michel vandePutte zou iets later startten.
Ik schrik wakker van een vallende wekker, zo rond 22:15 UT. Hmm, nog maar even proberen te slapen… maar ik ben klaar wakker. Nou ja, dan maar naar buiten! Ik kijk eerst even bij de all sky camera: die blijkt het weer eens niet te doen. Na wat opstart problemen lukt het eindelijk. Dan de aandacht verleggen naar de Sony Alpha A7sII met de Sigma 20 mm F 1.4 lens. Het plan was om het fraaie vakantiehuis erop te zetten met een mooie sterrenhemel erboven. Echter, de Melkweg was ook mooi in het zuiden en besloot ik om eerst 30 minuten dit te fotograferen. Om 22:30 start de camera. De all-sky wordt nog even gecheckt en die doet het. Vervolgens de spullen halen om visueel waar te nemen.
Het is 22:47 UT als ik start, dit is ruim 25 minuten eerder dan gepland. Om 22:49:58 UT (timing van Fripon station Marseille) verschijnt één van de fraaiste Perseïden die ik ooit gezien heb: met minimale helderheid van magnitude -8 beweegt deze meteoor door Cygnus naar iets links van het “wolkje” van Scutum! Wow: what a beast en kijk eens naar het heldere nalichtende spoor (magnitude +1). Tot mijn verbazing blijft een deel van het spoor makkelijk zichtbaar.
Om 22:54 UT is het spoor nog altijd zo helder als de Andromeda nevel, om 22:57 UT wordt het wat zwakker, om 22:58 UT moet je echt goed kijken om het te zien en om 22:59 is het niet meer zichtbaar met het blote oog.
Daarmee bleef het nalichtende spoor dik 9 minuten zichtbaar! Het is sinds de Leoniden van 2001 dat ik zulke langdurige nalichtende sporen heb gezien.
Echter, meteen na de vuurbol maakte ik mij wel zorgen om de all sky camera. Ik hoorde kort na de vuurbol een klik. Dit zou de dichtslaande sluiter kunnen zijn, maar ook een opengaande sluiter! Gelukkig besefte ik ook meteen dat de vuurbol ook in het cameraveld van de Sony Alpha was verschenen. Inderdaad, na de waarneemnacht bleek dat de all sky camera dicht zat tijdens de vuurbol: 22:49:57 camera dicht, vuurbol om 22:49:58, camera open 22:50:00 UT… Wel is het nalichtend spoor een aantal opnamen te volgen. De opname van de Sony Alpha is van grote schoonheid, de vuurbol staat er grotendeels op met een fraaie Melkweg. Met het nalichtende spoor in gedachten heb ik de camera langer laten lopen dan gepland. Tot 23:34 UT, daarna is ze op het huis gericht. Dit was nog te vroeg, want het nalichtend spoor is tot die laatste opname nog net te zien. Dat betekent, dat het nalichtend spoor fotografisch 45 minuten te volgen is op de opnamen!
Wat een manier om je waarneemsessie te startten, WOW! Als die klok niet gevallen was, was de actie rond 23:15 UT gestart en was de vuurbol niet gefotografeerd en niet visueel gezien! Murphy rules maar nu toch even niet….

Bekijk de ontwikkeling van het nalichtend spoor in meer dan 80 opnamen:

Animated gif nalichtend spoor

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google