Radiant 2022-2 is uit en kan gedownload worden van de
DMS ftp-site.

In dit nummer ondermeer:

• Tau Herculiden: een visuele analyse
• Op zoek naar Pribram
• Mogelijke meteorietdropping in Oostenrijk en Slowakije

download Radiant