Uit ‘Veluws Nieuws’ 5 april 2023

In het Veluws Nieuws verscheen een aardig stuk van onze waarnemer Koen Miskotte met een beknopt overzichtje van zijn meteoor activiteiten.
Dit soort berichtjes zijn van groot belang, niet alleen om bekendheid te geven aan het meteorenwerk, maar ook om lokaal zaken voor elkaar te krijgen bij voorbeeld in de strijd tegen lichthinder.
Goed dat juist dit onderwerp nadrukkelijk wordt genoemd.
Klik op het artikel om uit te vergroten tot een leesbaar formaat!