Radiant 2023-2 is uit en kan gedownload worden van de
DMS ftp-site.

In dit nummer ondermeer:

• De grote vuurbol van 27 mei 2023 om 1h09m11s UT
• Resultaten CAMS BeNeLux maart-mei 2023
• Midzomernachten deel 4 en voorjaarswaarnemingen
• Het DMS Small Camera Network deel 2

download Radiant