Radiant 2023-3 is uit en kan gedownload worden van de
DMS ftp-site.

In dit nummer ondermeer:

• Perseìdenwaarnemingen in de Provence
• Resultaten CAMS juni/juli/augustis 2023
• Nieuws van het European Network

download Radiant