Radiant 2023-4 is uit en kan gedownload worden van de
DMS ftp-site.

In dit nummer ondermeer:

• Geslaagde Geminidenactie vanuit Portugal
• Micrometeorieten
• Nieuw meteorenobservatorium ‘Procyon’ in Engelmanshoven

download Radiant