Geen restanten neergekomen


Op 27 februari 2024 om 23:58:22 UT verscheen een zeer heldere vuurbol 5 kilometer ten zuiden van Hoorn en bewoog in noordoostelijke richting.
De vuurbol legde een 52,53 km lang lichtgevend traject af in 3,25 seconden tijd en doofde uit enkele kilometers ten zuiden van Anjum, gelegen in de gemeente Medemblik.
Vijf camera’s van het Europees Netwerk legden de vuurbol vast. De meeste stations zaten die avond verscholen achter een dik wolkendek en/of mistige condities.
De vuurbol begon op te lichten op een hoogte van 82,90 kilometer en doofde uit op 27,38 km hoogte. Hij bereikte zijn grootste helderheid van magnitude -12,22 op een hoogte van 52,3 km.
Voor de opnamen tekenden de stations EN89 (Herford, Duitsland), EN902 (Engelmanshoven, België), EN903 (Terschelling), EN905 Benningbroek en EN907 Oostkapelle.
Voor de camera in Benningbroek was de afstand tot de vuurbol het kortst: slechts 30,2 km hetgeen dan ook resulteerde in een bijzonder spectaculaire opname.
De opname vanuit Terschelling toont de vuurbol dwars door een dik wolkendek: er is verder geen ster te zien op deze opname!
De radiant van deze vuurbol lag in het sterrenbeeld kleine Leeuw nabij de grens LMi-Lyn.
Door zijn geringe snelheid van slechts 19 km/s moet deze vuurbol voor wie op dat moment buiten was een spectaculaire verschijning zijn geweest.
Gezien de diepe penetratie in de atmosfeer en de lage eindsnelheid van slechts 5,6 km/s zouden eventuele meteorietfragmenten verwacht kunnen worden. Echter, de vuurbol was hiervoor niet helder genoeg. De eindmassa op 27,4 km hoogte bedroeg ongeveer 39 gram. Mogelijk hebben wat splinters het aardoppervlak bereikt. Maar het is niet de moeite waard daarvoor een gerichte zoekactie op te zetten.

De in groen aangegeven stations legden de vuurbol EN20240227 vast.

Het grondtraject van de vuurbol, van Hoorn naar Medemblik, afgelegd in 3,25 seconden. Dat is een stuk sneller dan met de gelijknamige stoomtreinverbinding.
Illustratie: Czech Academy of Sciences, Pavel Spurný

Baan-, traject en dynamische gegevens van vuurbol EN20240227. De gemiddelde positienauwkeurigheid bepaald uit 4 posten bedraagt ca. 50 meter.
Uitmeten: Dutch Meteor Society; berekeningen Czech Academy of Sciences, Pavel Spurný.

De vuurbol van 27 februari 2024 23:58:22 UT gefotografeerd vanuit Benningbroek. De afstaand was hier slechts ruim 30 km. Foto: Jos Nijland.

De vuurbol gefotografeerd vanuit Oostkapelle. Foto: Klaas Jobse

Vanuit het Vlaamse Engelmanshoven verscheen de vuurbol zeer laag in het noorden in een mistige atmosfeer. Foto: Jean-Marie Biets.

Op zeer grote afstand, vanuit het Duitse Herford, werd de vuurbol laag aan de westelijke horizon vastgelegd. Foto: Jörg Strunk.