Dutch Meteor Society vierde 45 jarig bestaan


Op zaterdag 20 april 2024 kwamen de actieve waarnemers en camera operators alsmede een aantal geïnteresseerden in meteoren bijeen in een feestelijke bijeenkomst op de Volkssterrenwacht in Bussloo.
Er stond een zestal interessante lezingen op het programma en er werd stilgestaan bij alles wat de DMS in de afgelopen 45 jaar gedaan en bereikt heeft.
Ook werden vele (technische) wetenswaardigheden uitgewisseld en werden de nieuwste ontwikkelingen rond het CAMS netwerk en het All-Sky netwerk besproken.
Koen Miskotte besprak de stand van zaken net betrekking tot de analyses van de activiteit van de Geminidenzwerm, een onderzoek dat nog wel enige tijd zal vergen. Hierin worden waarnemingen van DMS alsmede buitenlands materiaal verwerkt.
Carl Johannink gaf een update van de stand van zaken rond het CAMS netwerk. Het aantal camera’s in het netwerk is de afgelopen jaren flink gegroeid en derhalve ook het aantal vastgelegde meteoorbanen. Ook de technische perikelen m.b.t. het invoegen van RMS camera’s in het netwerk werden besproken.
Jaap van ‘t Leven praatte ons bij met nieuws uit de wereld van de kometen. Hij schotelde een mooi palet aan verschijningen van relatief heldere meteoren in de tweede helft van 2024 voor.
Marc de Lignie bracht een zeer technisch betoog over de in ontwikkeling zijnde GPS gestuurde LCD shutter voor all-sky camera’s. Hiermee kunnen de shutterbreaks van real time informatie worden voorzien zodat ijking aan de in gebruik zijnde high-speed fotometer mogelijk wordt. In een testopstelling werd het een en ander verduidelijkt.
Felix Bettonvil verhaalde uitvoerig over de bevindingen rondom de val van de Ribbeck meteoriet. Als deelnemer aan de zoektochten kon hij uitvoerig verhalen vanuit het veld. Ook presenteerde hij een fraai overzicht van het tot dusver lopende onderzoek aan de val.
Als laatste spreker gaf Romke Schievink een uiteenzetting over de opbouw van een observatorium annex woonhuis in een door hem gekochte watermolen in het Duitse Bruchmuhle. Hier staan inbmiddels CAMS camera’s opgesteld en een all-sky camera als onderdeel van het EN zal later dit jaar volgen.
Een feestelijke bijeenkomst bevat uiteraard feestelijke momenten. Meesterbakker Koen Miskotte zorgde voor de zoetigheid in de middag en middels een champagnetoast werd geproost op de voorbije maar vooral de komende jaren.
Duidelijk is, dat DMS bruist van de activiteiten, met gemak een middag kan vullen met eigen activiteiten en resultaten en met vol optimisme op weg kan gaan naar het halve-eeuw feest.

 

Koen Miskotte. De Geminiden: is de zwerm op zijn retour?

Carl Johannink. Stand van zaken CAMS BeNeLux.

Jaap van ‘t Leven. Heldere kometen in 2024.

Marc de Lignie. GPS gestuurde LCD shutter.

Felix Bettonvil. Op meteorietenjacht in Ribbeck.

Romke Schievink: Project Bruchmuhle