Gehele traject boven de Noordzee


Op 29 april 2024 om 2:21:30 UT verscheen een heldere vuurbol die vooral vanuit de kustprovincies in Nederland goed te zien was.
Het gehele traject van de vuurbol lag boven de Noordzee.
De vuurbol werd gefotografeerd door zeven stations van het Europees Netwerk (EN): EN901 Humain, EN902 Engelmanshoven, EN903 Terschelling, EN905 Benningbroek, EN907 Oostkapelle, EN908 Ermelo en EN909 Twisk. Hij begon op te lichten op een hoogte van 84,2 km en doofde uit op een hoogte van 46,4 km, zo’n 100 km ten westen van de Koog (Texel). De maximale helderheid (absolute fotometrische magnitude) was -7,45 en werd bereikt op een hoogte van 53 km.
De standaarddeviatie van de meetpunten van alle stations langs het traject bedroeg ongeveer 20 meter; een atmosferische positie kan dus met deze nauwkeurigheid bepaald worden op een afstand van enkele honderden kilometers!

Het traject van de vuurbol van 29 april 2024 boven de Noordzee.
De stations die de vuurbol hebben vastgelegd zijn met groen aangegeven.
Berekeningen: Dutch Meteor Society.

Baan- en trajectgegevens van de vuurbol van 29 april 2024.

De vuurbol van 29 april 2024 gefotografeerd vanuit Benningbroek. Foto: Jos Nijland.

Vanuit Terschelling. Foto: Marco Verstraaten.

Vanuit Twisk. Foto: Marco Verstraaten.

Vanuit Ermelo. Foto: Koen Miskotte

Vanuit Oostkapelle. Foto: Klaas Jobse.

Vanuit Engelmanshoven. Foto: Jean-Marie Biets.