Lyriden 2024. CAMS succesvol

527 Lyridenbanen vastgelegd


Na een lange periode met bewolkt weer konden de CAMS systemen honderden Lyriden vastleggen, toen zich brede opklaringen voordeden tijdens de nachten van maximale Lyridenactiviteit.
In de nacht van 21 op 22 april 2024 waren 119 camera’s actief (gegevens per 23-4-2024) en deze legden 2113 meteoren vast.
Hieruit konden 113 Lyridenbanen worden berekend.
In de nacht van 22 op 23 april 2024 waren 80 camera’s actief (gegevens per 23-4-2024) en deze legden 1195 meteoren vast. Hieruit konden 195 Lyridenbanen worden berekend.
Aks gebruikelijk werd in de pers weer breed uitgemeten over de ‘sterrenregen’ en werden wel 20 vallende sterren per uur beloofd.
Helaas is dat aantal alleen haalbaar op een donkere plaats zonder storende verlichting, zonder maanlicht en bij een kraakheldere hemel.
Onder de condities uit de nachten 21 tot 23 april 2024 met veel sluierbewolking en een vrijwel volle maan zou een visuele waarnemer maximaal zo’n 3 tot 5 Lyriden per uur gezien hebben.
Het all-sky netwerk legde één Lyride vuurbol simultaan vast tussen de posten EN910 Ieper en EN908 Ermelo op 22 april om 2h35m55s UT.

Berekende Lyriden radiant uit CAMS data nacht 21/22-4 2024.
(voorlopige data)

Berekende Lyriden radiant uit CAMS data nacht 22/23-4 2024.
(voorlopige data)


Perfecte waarnemingsomstandigheden voor de Geminiden in 2023

Lange nachten en geen storend maanlicht


Met nieuwe maan op 13 december is dit jaar ideaal om de Geminiden waar te nemen. Het is de actiefste meteorenzwerm die we kennen met maximale ZHR-waarden rond de 120.
Toch wordt de zwerm niet zo goed waargenomen als de Perseïden in augustus. Dit komt door het vaak slechtere weer in december, maar ook als het helder is wordt het vaak erg koud wat mensen er van weerhoudt om de zwerm waar te nemen.

De nachten in december duren lang en de radiant van de Geminiden staat de hele nacht boven de horizon. De radiant bevind zich vlakbij de ster Castor en is dus makkelijk te vinden aan de hemel. De radiant culmineert rond 1h UT en laat dan de hoogste aantallen Geminiden per uur zien. Opvallend is dat de activiteit van de zwerm al eind november start, langzaam toeneemt tot 12 december om vervolgens sneller in activiteit toe te nemen in de nacht 12/13 december. De ZHR loopt dan al op naar 40 á 50 met soms submaxima die soms flink uit kunnen schieten. Dit levert in de praktijk zo’n 20 a 40 meteoren per uur op onder donkere omstandigheden.

13/14 december 2023

Het maximum van de Geminiden valt altijd ergens tussen λꙨ= 261,5 to λꙨ= 262,4. Dat is 14 December 2023 tussen  03 en 24 UT. Het betekent voor West Europa dat zowel de nachten 13/14 als 14/15 december 2023 mooie activiteit gaan geven. De nacht 13/14 december zal de activiteit flink zijn en gaat toenemen in de loop van de nacht, met wellicht wat submaxima. Neem je waar vanuit de stad dan zullen de aantallen rond radiantculminatie rond de 40 liggen, vanuit een donkere locatie rond de 60-80. De meeste Geminiden zullen deze nacht zwak zijn.

14/15 december 2023

De Geminiden staan er om bekend, dat direct na het maximum vrij snel meer heldere meteoren gaan verschijnen.  Dit was vooral in 1996 en 2004 goed waarneembaar waarbij de gemiddelde helderheid van de meteoren met een magnitude toenam. In sommige jaren werden soms in korte tijd veel vuurbollen waargenomen. Zo zagen vijf visuele waarnemers van de Dutch Meteor Society in de nacht van 14/15 december 2007 vanuit Portugal in enkele uren tijd 22 afzonderlijke Geminiden tussen de magnituden -3 en -10. Er zijn meer jaren bekend waarin dit verschijnsel is waargenomen. Dit verschijnsel lijkt niet elk jaar plaats te vinden en is onderwerp van onderzoek in de DMS.

Het is daarom wellicht de moeite om in de avond van de 14e december zodra het donker is waar te gaan nemen. De aantallen zullen nog niet hoog zijn door de zeer lage radiantstand, maar zullen de Geminiden scherend de dampkring inkomen. Op aarde zien we dan de Geminiden zeer lange sporen trekken aan de sterrenhemel, een prachtig gezicht vooral bij de heldere exemplaren. Vanaf 22 uur zullen naar verwachting de aantallen weer hoog liggen, om later in de nacht snel af te nemen. Aan het einde van de nacht zullen de aantallen gehalveerd zijn.

De nacht 15/16 december zullen de maximale uurfrequenties  rond de 10 liggen, de nacht erna zal er amper nog wat te zien zijn.

Opgelet

Wil je de Geminiden waarnemen, zorg dat je warme kledij aanhebt en een slaapzak gebruikt. Onderkoeling is echt een gevaar dat je niet moet onderschatten bij koude temperaturen.

De positie van de Geminiden radiant tussen 5 en 20 december. Tijdens de maximumnachten bevindt de radiant zich vlak bij de ster Castor.

Composietopname van een aantal Geminiden op 15 december 2007 rond 2h vanuit Portugal. (Canon 40D met Canon EF 2.8-15 mm). 


Weinig maanlicht rond Orionidenmaximum

Orioniden onder gunstige omstandigheden zichtbaar


Nieuwe maan op zaterdag 14 oktober betekent gunstige omstandigheden voor de Orioniden.
De zwerm heeft zijn maximum op 22 oktober, de maan is dan net voorbij het eerste kwartier en gaat op 21 oktober rond 23 uur onder. De radiant van de Orioniden ligt dan rechts van de ster γ Gemini (Tweelingen) en staat dan laag in het oosten. Overigens is het verloop van de Orioniden activiteit niet zo hoog, tussen 20 en 25 oktober kun je altijd leuke aantallen Orioniden zien tegen de ochtendschemering. Houd er wel rekening mee dat na 22 oktober de maan elke nacht een uur ater ondergaat.
Orioniden zijn in het algemeen zwakke en snelle meteoren. Ze zijn net als de eta Aquariiden in mei, afkomstig van de beroemde komeet 1P/Halley. Dus elke keer als je een Orionide meteoor ziet, zie je in feite een stukje van komeet 1P/Halley verdampen. De wat helderder Orioniden laten vaak nalichtende sporen zien. De zwerm is in de CAMS waarnemingen actief vanaf 25 september tot 15 november.
Echter voor de visuele waarnemer is ze pas duidelijk waarneembaar vanaf begin oktober tot 10 november. Uitgebreid onderzoek laat zien dat de maximale activiteit variëert met ZHR’s tussen de 15 en 30. Het gunstigste moment om Orionide waar te nemen is als de radiant (het schijnbare vluchtpunt) op zijn hoogst staat. Dit is rond 5 uur lokale tijd. Kijk je vanuit een stedelijke locatie verwacht dan tussen de 5 en 10 Orioniden per uur rond dat tijdstip. Vanaf een landelijke locatie zonder stadslicht rond de 15 per uur. Hoe donkerder een waarnemer zit, hoe meer er te zien is.
Lang heeft men gedacht dat de Orioniden een zeer stabiele meteorenzwerm is. Maar in 1993, 1998 en de periode 2006 tot 2010 liet de zwerm indrukwekkende uitbarstingen zien die soms meerdere nachten actief bleven. Die uitbarstingen lieten ook veel heldere Orioniden zien. In 1993 en 1998 werd rond 17/18 oktober activiteit zien, die normaal is rond het maximum (ZHR 25). In 2007 werd zelfs activiteit waargenomen die vergelijkbaar was met een normaal Perseiden maximum. Voor dit jaar worden geen uitbarstingen verwacht rond 22 oktober. Maar gezien de onverwachte gebeurtenissen in 1993 en 1998 is het verstandig om de nacht 17/18 oktober waar te nemen. Want je weet maar nooit!
Naast de Orioniden zijn nog een aantal kleinere zwermpjes actief, zoals de epsilon Geminiden, Leo Minoriden, noordelijke en zuidelijke Tauriden. De sporadische activiteit is ook hoog in oktober.

Radiantpositie van de Orioniden tussen 5 oktober en 5 november. De radiant van het kleine zwermpje de epsilon Geminiden is ook aangegeven op dit kaartje.


Eerste impressies Perseïden 2023

Perseïden actief met mogelijk nog een naverbrander…


Tot de nacht 10/11 augustus voerden bewolking en regen de regie. Voorafgaand aan deze nacht hebben we maar weinig waarnemingen kunnen verzamelen.
De nacht 10/11 augustus was vrijwel overal glashelder en heeft veel data opgeleverd.
De nacht 11/12 augustus is vrijwel geheel ten onder gegaan in bewolking en (veel) regen.
De maximumnacht 12/13 augustus gaf een wisselend beeld: aanvankelijk waren er uitgebreide en dikke cirrusvelden; later op de nacht klaarde het in de BeNeLux wat meer op en zijn wat visuele waarnemingen gedaan en veel CAMS data verzameld.

Frankrijk

Waarnemers Koen Miskotte en Michel VandePutte rapporteren vanuit Frankrijk: ‘Overdag wat heiïg en cirrus, maar ’s avonds lost alles op. Geen Provencaalse tophemel (grensmagnitude 6,7 á 6,8) maar met een 6,6 en veel contrast absoluut niet te klagen.
De nacht van 11 op 12 augustus gaf gedurende anderhalf uur forse activiteit. Daarvoor en erna was het een stuk rustiger. Een drietal vuurbollen van -4, -5 en -6.
De nacht van 12 op 13 augustus een lange sessie gedaan. Wisselende activiteit van matig tot fors. Ook nu weer een paar fraaie vuurbollen van -4, -4, -6 en -7.’

Nederland

Carl Johannink en team meldt veel cirrus en daarom recreatief waarnemen. Om 2:20:16 werd de flare van een zeer heldere vuurbol waargenomen.
Hans Betlem telde in een uur tijd tussen 1:30 en 2:30 UT een dertigtal Perseïden onder matige omstandigheden met veel cirrusbewolking. De vuurbol van 2:20:16 verscheen vrijwel in het Zenit en liet een nalichtend spoor van 7 seconden na. De vuurbol werd geschat op -5 á -6. Hij is vastgelegd door de all-sky EN900 te Winterswijk Woold en is minimaal simultaan opgenomen met EN902 Wilderen. Het tijdstip werd bepaald met de high-speed fotometer EN301 te Winterswijk-Woold.

CAMS

Voorlopige resultaten van de nacht 10/11 augustus: meer dan 800 banen vastgelegd. Radiantplot zie figuur.
De nacht 12/13 augustus gaf veel bewolking maar gelukkig cirrus waardoor veel heldere meteoren toch vastgelegd konden worden. Op de ochtend van de 13e augustus konden al 160 banen worden berekend uit de summiere beschikbare data.

De show is nog niet over!

De International Meteor Organization (IMO) neldt, dat gedurende de nacht 13/14 augustus nog een behoorlijke meteorenactiviteit verwacht mag worden.

Volgens Jérémie Vaubaillon (Paris Observatory) is het mogelijk, dat de aarde een stofspoor, uitgestoten door komeet 109P/Swift-Tulle in het jaar 68 voor Christus doorkruist op 14 augustus tussen 1h en 2h45m UT. Het is onduidelijk wat er verwacht mag worden maar blijf paraat en mis niets!

Nacht 13/14 augustus 2023

Visuele waarnemers in Nederland (Carl Johannink en Hans Betlem) en in Frankrijk (Koen Miskotte en Michel VandePutte) melden geen noemenswaardige verhoging van de activiteit van de Perseïden in het tijdsinterval van de doorgang door de 68 BC stofpassage.
Op de radiografiek en ook het IMO video netwerk geeft een piekje tussen 2h en 3h UT met een ZHR van 80 á 90 terwijl die normaal 50 á 60 is.
Impressie vanuit Frankrijk: wisselende activiteit mety veel zwakke meteoren.|Wel aardig wat vuurbollen: 3 á 4 vuurbollen tussen de -3 (1x) en -6 á -7 (3x) in de laatste uurtjes.

Vuurbollen

Het EN netwerk legde de nodige Perseïde vuurbollen vast. Vanuit Humain (EN901) werden 12 vuurbollen vastgelegd; vanuit Wilderen (EN902) 11.
De helderste verscheen op 14 december rond 1:00:57 en is te bewonderen als catch of the day. De vuurbol is minimaal simultaan gefotografeerd met post EN902 te Wilderen.

CAMS

Per 14 augustus einde dag data van 66 camera’s beschikbaar. 1450 Perseïdenbanen konden worden berekend. 
Zie de figuren voor de berekende radiantposities van de Perseïden die nacht.

Compilatie van 118 Perseïden boven Dwingeloo in de nacht van 12 op 13 augustus 2023, gemaakt met een GlobalMeteorNetwork camera door Tammo Jan Dijkema. Bron: CAMS BeNeLux.

Radiantposities met zeer prominent de Perseïdenradiant in de nacht van 10 op 11 augustus 2023 uit CAMS data. Bron: CAMS BeNeLux.

Mogelijke doorkruising van de aarde van een stofspoor, uitgestoten in 68 voor Christus in de nacht 13/14 augustus 2023.
Bron: IMO

Radiantposities in de nacht 13/14 augustus 2023 uit CAMS data.
Bron: CAMS BeNeLux.

Perseïdenradiant (detail) in de nacht 13/14 augustus 2023, bepaald uit CAMS data.
Bron: CAMS BeNeLux.


Zomerzwermen dienen zich aan!

Meteorenactiviteit neemt snel toe!


De waarnemers die dagelijks de data van hun CAMS camera’s analyseren hebben het al gemerkt en langzamerhand zullen ook de visuele waarnemers het weer gaan zien: de meteorenactiviteit neemt weer snel toe.
Het zijn niet meer alleen de (lage) sporadische frequenties, maar nu beginnen ook de eerste zomerzwermen weer duidelijk zichtbaar te worden in de CAMS data.
We zien op de plot van radianten rechts de eerste Perseïden verschijnen.
Linksonder zien we activiteit van de Capricorniden.
Aan de linkerkant zien we nabij RA=355 en DE=12 activiteit van het zwermpje Juli Pegasiden [#175 JPE]. Radiant en snelheid van de Juli Pegasiden komen overeen met de grote komeet van 1771 (C/1771 A1) als ook met komeet C/1979 Y1 Bradfield.
Het loont dus de moeite weer eens een nachtje buiten te gaan zitten!

Referentie
Holman & P. Jenniskens,
Discovery of the Upsilon Andromedids (UAN, IAU #507),
WGN 41 [2], p.43-47

Radiantplot van meteoren, vastgelegd met CAMS in de nacht van 17 op 18 juli 2023. Clustering van radianten begint zichtbaar te worden.


De meteorenzwermen van juli en augustus komen er weer aan!

Maanlichtloze Perseïden in 2023


Inleiding
Met nieuwe maan op 16 augustus zijn de waarneemomstandigheden om de Perseïden-meteorenzwerm waar te nemen dit jaar erg gunstig. Rond het maximum van de zwerm zal tegen de ochtendschemering een smal maansikkeltje in het oosten zichtbaar zijn.
Dit jaar wordt een normale terugkeer van de zwerm verwacht met daarnaast een tweetal kansen op iets verhoogde activiteit.

Laurentiustranen
De Perseïden worden ook wel de Laurentiustranen genoemd. Dit heeft te maken dat 10 augustus de feestdag is van de heilige Sint Laurentius. De reden voor deze feestdag is wel wat vreemd: hij werd namelijk op 10 augustus 258 in Rome levend op een rooster verbrand. Daarbij zou hij zoveel tranen gelaten hebben dat de Perseïden deze bijnaam hebben gekregen.

Swift-Tuttle
De Perseïden zijn afkomstig van het stof van 109P/Swift-Tuttle, ontdekt in 1862. Astronomen uit die tijd berekenden dat de komeet een elliptische baan volgt met een omloopstijd van 120 jaar en verwachtten de terugkeer van de komeet ergens tussen 1969 en 1972. De Italiaanse astronoom Giovanni Schiaparelli ontdekte de link tussen de komeet en de bekende Perseïdenzwerm in 1867.
Komeet 109P/Swift-Tuttle beweegt in een langgerekte retrograde baan om de zon, waardoor. de bewegingsrichting van de komeet en de Perseïden tegen de beweging van de planeten in gaat. De baaninclinatie (hoek van de Perseïdenbaan met de ecliptica) bedraagt ongeveer 114 graden.
De baan wordt sterk beïnvloed door de zwaartekracht van  Jupiter. Vrij recent werd ontdekt dat de komeet in een 1:11 resonantie met Jupiter beweegt. Eén omloop van 109P/Swift-Tuttle valt samen met 11 omlopen van Jupiter. Daardoor is de omlooptijd van 109P/Swift-Tuttle niet constant en varieert ruwweg tussen de 128 en 133 jaar.
In 1992 herontdekte de Japanse amateurastronoom Tsuruhiko Kiuchi de komeet 109P/Swift-Tuttle. Dit leverde in de periode 1989-1997 een aantal meteorenuitbarstingen op door de aanwezigheid van stofsporen van komeet 109/PSwift-Tuttle met ZHR’s tussen de 150 en 500. Deze serie uitbarstingen is nu voorbij, maar dankzij de zwaartekrachtsinvloed van  Jupiter en Saturnus worden we zo nu en dan nog wel eens verrast met hogere activiteit zoals in 2016.

Verhoogde activiteit?
De Perseïdenzwerm is flink uitgestrekt; het kost de aarde zes weken om de zwerm te doorkruisen. De eerste Perseïden zijn al zichtbaar tussen 10 en 15 juli; de laatste eind augustus. Perseïden zijn snelle meteoren (59 km/s) en laten vaak flares (helderheids opvlammingen) zien. Ook hebben de heldere exemplaren regelmatig nalichtende sporen. De zwerm is het beste waar te nemen in het tweede deel van de nacht bij een hoge stand van de radiant aan de hemel.
Het maximum van de zwerm wordt dit jaar in de vroege ochtenduren van  13 augustus tussen 9 en 12 uur verwacht als de zon alweer op is in Europa. Dat houdt in dat we in de ochtend van de 13de vanuit Nederland maximale aantallen kunnen zien. Hoeveel, hangt onder meer af van de aanwezigheid van bewolking, de hoeveelheid lichtvervuiling, hoe goed de ogen van de waarnemer zijn en of hij/zij  volledig uitzicht heeft. Vanaf een donkere locatie met vrij uitzicht zou je tegen de ochtendschemering tot 60 meteoren per uur mogen verwachten.
Rond 5 uur (de schemering is dan al begonnen) kan er wat extra activiteit zijn als gevolg van een Perseïdenfilament. Dit is een soort van verdichting in het komeetstof. In 2018, 2019 en 2021 werd extra Perseïdenactiviteit waargenomen in de nacht van13 op/14 augustus. In 2021 lag de ZHR zelfs boven de 200. Helaas is in 2022 geen piek waargenomen.
Buiten dit filament om wordt er ook nog wat extra activiteit verwacht als gevolg van de passage van de aarde door een oud stofspoor van komeet 109P/Swift-Tuttle uit 68 BC. Hoeveel extra activiteit dit gaat opleveren is moeilijk te zeggen omdat het een zeer oud stofspoor betreft. Duidelijk is dat we dit jaar veel meteoren kunnen zien tussen 10 en 15 augustus.

Verder lezen
De Perseïden: Ontmoetingen met stof van komeet 109P/Swift-Tuttle

In de activiteitsperiode van de Perseïden beweegt de radiant door de sterrenbeelden Cassiopeia, Perseus en Camelopardalis. Deze verplaatsing wordt veroorzaakt door de beweging van de aarde om de zon. Daardoor verandert de richting waaruit de Perseïden vandaan lijken komen.

Compositie foto gemaakt door Peter van Leuteren in de nacht 12/13 augustus 2013 vanuit het Provencaalse Revest du Bion. Op de voorgrond is een aantal meteorenwaarnemers van de DMS actief . Camera: Canon EOS 40D met een Canon EF 15 mm F 2.8 fish eye lens.


Lyriden 2023

Zeer gunstige waarneem omstandigheden voor de Lyriden in 2023


Nieuwe maan op 20 april 2023 betekent maanlichtloze omstandigheden voor de Lyriden. Het maximum van de zwerm valt dit jaar in de nacht 22/23 april om 1 UT (03:00 uur MEZT). Dit is erg gunstig want tussen 01:00 en 02:30 UT (03:00-04:30 MEZT) staat de radiant op zijn hoogst. Wellicht zijn er dan ook wat meer heldere meteoren zichtbaar. De ZHR van de zwerm is enigszins variabel, meestal ligt deze rond de 15, maar in sommige jaren kan het ook 20 of 30 zijn. De zwerm kent ook uitbarstingen, zo steeg in 1982 de ZHR kortdurend naar een ZHR van 90. Momenteel wordt er geen uitbarsting verwacht.
De Lyriden kun je de hele nacht waarnemen, het is donker tussen 20:30 en 02:30 UT (22:30 en 04:30 MEZT). Het meest gunstige tijdstip om te kijken is dus na 00 UT (02:00 MEZT).

De Lyriden zijn medium snelle meteoren. De radiant ligt tijdens het maximum op de grens van de sterrenbeelden Hercules en Lyra. Rond het maximum zijn er wat meer heldere Lyriden te zien. Het moederlichaam van de Lyriden is de komeet C/1861 G1 (Thatcher). Deze komeet heeft een omloopstijd van 415,5 jaar en had haar laatste perihelium in 1861.

Zoals gebruikelijk zullen het CAMS BeNeLux en all sky netwerk elke nacht actief zijn.
Visuele waarnemers plannen een actie in de week rond het maximum.

 

De Lyriden radiant beweegt zich tussen 15 en 25 april in de sterrenbeelden Hercules en Lyra.


15 Z Tauriden vuurbollen meervoudig gefotografeerd

Zuidelijke Tauriden tak draagt verhoogde activiteit in Asher jaar 2022


Het jaar 2022 is een Asher jaar. Het past in de 8-jarige cyclus waarin de Tauriden met verhoogde activiteit zichtbaar zijn.
Uit de CAMS data van 2022 blijkt, dat deze verhoogde activiteit vooral gedragen wordt door de zuidelijke tak van de Tauriden zwerm.
Dit beeld wordt nu ook bevestigd door de simultaanopnamen van het EN All-Sky netwerk.
Gedurende de periode tussen 28 oktober 2022 en 20 november 2022 werden door onze all-sky toestellen 32 vuurbollen meervoudig gefotografeerd. Hiervan behoorden er 15 tot de Zuidelijke Tauridenzwerm. Deze zijn op grond van hun baanelementen scherp te onderscheiden van de Noordelijke Tauriden. Van de Noordelijke Tauriden werd dit jaar geen enkele vuurbol gesnapt.

Eén van de vele fraaie opnamen van een Zuidelijke Tauride vuurbol dit jaar.


Mogelijke Leonidenuitbarsting op 19 november 2022


Op donderdagavond 17 november 2022 rond 23:00 UT bereikt de bekende Leoniden meteoren zwerm haar jaarlijkse maximum met en verwachte ZHR van 10 á 15. De radiant staat dan 8 graden boven de horizon. Het beste kijkt men dan later in de ochtend naar de Leoniden als de radiant hoger staat. Je kunt dan tot 10 Leoniden  per uur verwachten. Het zijn zeer snelle meteoren (72 km/s), schijnbaar afkomstig uit de sikkel van het sterrenbeeld Leeuw. Vaak laten de heldere exemplaren nalichtende sporen na. Dit jaar zijn er echter wat kansen op extra activiteit van de Leoniden.

Uitbarsting?

De astronomen Maslov en Sato zien een dichte nadering op zaterdagochtend 19 november 2022 tot het 1733 stofspoor achtergelaten door het moederlichaam van de Leoniden, de komeet 55P/Tempel-Tuttle. Maslov geeft als maximum tijdstip 06:00 UT (7:00 uur MET) en verwacht een ZHR van 200+ met heldere Leoniden. Sato is wat behoudender en geeft als maximum tijdstip 06:20-06:27 UT (7:20-07:27 MET) met een ZHR van 50+.

Omstandigheden

Beide tijdstippen vinden plaats tijdens de schemering. De astronomische schemering begint even na 5 UT, de nautische schemering even voor 6 UT. Echter, als de Leoniden inderdaad hoge activiteit geven en veel heldere exemplaren laten zien, zou er nog wel wat te zien moeten zijn. Bij een hoge ZHR zou de aanzet tot de piek zeker opmerkzaam moeten zijn. Wel stoort de afnemende maan nog enigszins. Ze staat bij de ster beta Virgo en komt op even na 03:00 UT (K=0,25). Begin eventueel al om 3 of 4 uur UT met waarnemen om te kijken of er al verhoogde activiteit is.
Er zijn ook nog naderingen tot stofsporen uit 1600 (18 november 2022 07 UT volgens Vaubaillon) en 1800 (21 november 2022 om 15 UT door Maslov). Beide zouden maar licht verhoogde activiteit opleveren en vinden plaats trouwens als het al licht is boven Europa.
Het is overigens altijd leuk om tussen 16 en 25 november de Leoniden waar te nemen. Soms treden er wel eens onverwachte kleine meteoren uitbarstingen op zoals in 2017 en 2018.

De positie van de Leoniden radiant op verschillende data.

Deze heldere Leonide vuurbol werd vastgelegd op 17 november 2017 om 01:27:22 UT door de all sky automaat EN908 te Ermelo.

Meer info

https://www.imo.net/files/meteor-shower/cal2022.pdf


Orioniden en Tauriden komen er aan!


De Orioniden in 2022

Op 21 oktober aanstaande vertonen de Orioniden, afkomstig van het moederlichaam komeet 1P/Halley, hun jaarlijkse maximum. De verwachte ZHR ligt tussen de 15-30. Rond het maximum komen deze zeer snelle (66 km/s) meteoren uit een gebied ongeveer 5 graden west van de ster gamma Gemini. Orioniden zijn meestal zwakke meteoren, maar soms zijn ook heldere exemplaren toty -2 niet ongewoon. Echte vuurbollen zijn wel zeldzaam. In 1993 en 1998 vertoonden de Orioniden uitbarstingen met een ZHR van 25 in de nacht 16/17 (alleen 1993) en 17/18 oktober (1993, 1998). In de periode 2006-2010 vertoonden de Orioniden grotere uitbarstingen (ZHR’s tussen de 40-90) als gevolg van de passage van de aarde door oudere stofsporen. Zie figuur voor de radiantposities.
Meer info:

  • 2022 Meteor Shower Calendar, page 16.
  • Johannink C., Miskotte K., Orioniden analyse 2006, eRadiant 2006-5, p. 115-119
  • Johannink C., Miskotte K., Orioniden 2007: succesvol!, eRadiant 2008-1, p. 18-22
De Tauriden in 2022

De Tauriden zijn een oude meteorenzwerm, bestaande uit meerdere subzwermen die afkomstig lijken van meerdere moederlichamen, met als hoofdleverancier komeet 2P/Encke. Zo is er een noordelijke- en zuidelijke tak actief. De meteoren van deze zwerm zijn traag en lijken hun maximum in november te hebben. In sommige jaren is de zuidelijke tak wat meer actief, mogelijk als gevolg van meteoroiden die vastzitten een 7:2 resonantie met Jupiter. Op aarde zien we dan meer (heldere) Tauriden. Het laatste mooie jaar was 2005 en 2015 toen er soms zeer heldere vuurbollen werden gezien wereldwijd. In beide jaren werden soms 5 of 6 vuurbollen in één nacht vastgelegd door all sky camera’s in de BeNeLux. Ook in 2022 wordt dit verschijnsel, ook wel Asher jaar genoemd, terugverwacht. De ZHR in ‘normale’ jaren ligt meestal rond de 5, maar verdubbelt in de zogenaamde Asher jaren in de periode 25 oktober-10 november. Zie figuur voor de radiantposities in oktober en november.
Meer info:

CAMS dekking door 9 van de 13 CAMS stations. Een goede dekking en record resultaten.


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google