Leoniden fotoactie: uitmeten en berekenen


Leoniden 2001

In 2001 keerden de fameuze Leonidenregens terug met een dubbele uitbarsting: binnen een etmaal twee grote sterrenregens op verschillende continenten.
De Dutch Meteor Society organiseerde derhalve twee expedities om nauwkeurige banen en radiantposities van beide uitbarstingen te verkrijgen.
Meer details over de beide expedities leest U hier.

De ruim 300 fotografische simultaanopnamen van de expeditie naar Arizona zijn reeds eerder berekend en gepubliceerd.
Ze maken deel uit van de DMS Small Camera Network database.

De Sino Dutch Leonid Expedition 2001

De visuele waarnemingen van de China expeditie uit 2001 zijn eerder gepubliceerd en maken deel uit van het DMS Visueel Archief.
Recent is een aanvang gemaakt met het uitmeten en berekenen van het rijke fotografisch materiaal. Vanuit drie posten: Xonglong, Panshan en Miyun zijn honderden heldere Leoniden gefotografeerd waaronder vele vuurbollen.
De Leoniden zijn opnieuw in de belangstelling gekomen. Er wordt gerekend aan een verfijning van onze kennis van de filamentstructuur zodat toekomstige uitbarstingen nog nauwkeuriger voorspeld kunnen worden. De tijdstippen van uitbarstingen zijn al erg nauwkeurig te berekenen, maar met het berekenen van de activiteit (de ZHR waarden) valt nog veel te winnen.
Oudere data, mits met hoge nauwkeurigheid verkregen, moeten aan de basis liggen voor deze verfijning. De DMS heeft een hiertoe een rijk archief.
Begin 2023 is een aanvang gemaakt met het uitmeten en berekenen van de simultaanopnamen van de Sini-Dutch Leonid Expedition 2001 onder het motto: beter laat dan nooit.

Snelkookpan uitmeetweekend

Medio maart is door een viertal ervaren uitmeters een flinke slag gemaakt in de data van deze expeditie. Een kleine 100 vuurbollen zijn met hoge precisie uitgemeten. Ruim 20 banen en trajecten van heldere vuurbollen van deze uitbarsting zijn inmiddels berekend en de komende maanden zullen nog vele worden toegevoegd. We hopen met dit materiaal een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de modelleurs die zich bezig houden met de prognoses van komende sterrenregens. Over een jaartje of zeven mogen uiteindelijk de eerste uitbarstingen van de nieuwe cyclus Leoniden regens worden verwacht.
De foto’s geven een impressie van een weekend meet- en reken inspanningen.