Radiant 2024-2 is uit en kan gedownload worden van de
DMS ftp-site.

In dit nummer ondermeer:

• Vier decennia visuele Geminidenwaarnemingen
• 45-jarig bestaan DMS gevierd in Bussloo
• All-sky nieuws en vuurbollen, eerste helft 2024

download Radiant